מרגלא בפומיה (=רגיל בפיו) דרבא:

  • פותח הנושא ZAKA
  • פורסם בתאריך

ZAKA

New member
מרגלא בפומיה (=רגיל בפיו) דרבא:

תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין שנאמר ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם לעושים לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. (מתוך הדף היומי)
 
למעלה