מקפיד להפקיד: האם המעסיק מפריש את כספי הפנסיה שלכם כחוק?

תוכן-מקודם

Member
מנהל
shutterstock_1051137005.jpg
קרדיט לתמונה: Shutterstock​
החיסכון הפנסיוני שברשותינו מגיע ברובו מהפקדות המעסיקים ולכן, חשוב שנוודא כי הן מתבצעות באופן שוטף וקבוע. איך תדעו מה מגיע לכם וכיצד תבדקו שמעסיקכם אכן עומד בדרישות החוק? הנה כל מה שחשוב לדעת בעניין

כידוע, כלל העובדים בישראל – שכירים ועצמאים כאחד – נדרשים לחסוך לפנסיה. עבור השכירים, מועבר מדי חודש חלק מסוים מהשכר אוטומטית אל החיסכון הפנסיוני שבחרו, כאשר לרוב מדובר בקרן פנסיה; אך גם המעסיק שותף בחיסכון זה על פי החוק. מצד העובד, לפחות 6% משכרו הקובע – כפי שמוגדר בהסכם ההעסקה, מועברים לחיסכון ואילו המעסיק מפקיד 12.5% משכר העובד. מכאן ש- 18.5% לפחות מהשכר החודשי מועברים אל החיסכון הפנסיוני שברשותו.

מתוך הפקדות המעסיק, 6.5% הם עבור תגמולי הפנסיה, ו-6% נוספים עבור פיצויי פיטורים. מעסיק המעוניין בכך, יוכל להפריש עד 7.5% לתגמולי הפנסיה ו-8.33% לפיצויי הפיטורים כאשר גם לעובד, ניתנת הבחירה האם להגדיל את ההפרשה החודשית מ-6% ל-7%.

קיימת חשיבות רבה לכך שהפקדות אלו תועברנה באופן שוטף וקבוע וכי סכומן יהיה בהתאם למוגדר בחוק. במצב שבו נמנע המעסיק מלהעבירן או לחלופין עושה זאת בסכומים קטנים יותר מהמינימום המוגדר בחוק, חסכונו הפנסיוני של העובד עלול להיפגע משמעותית. אז איך בכל זאת תוכלו לוודא כי מעסיקכם עומד בדרישות החוק ושחיסכונכם הפנסיוני מנוהל כהלכה? הנה כל מה שכדאי לקחת בחשבון.

הפקדה לחיסכון הפנסיוני – מה אומר החוק?

מאז שנת 2008 ובהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה, זכאים כלל העובדים השכירים במשק להפרשות לחיסכון פנסיוני,. עבור עובדות, הצו חל מגיל 20, ועבור עובדים – מגיל 21.

כאשר עובד מתחיל לעבוד במקום עבודה חדש, על המעסיק לדאוג עבורו לחיסכון פנסיוני תוך חצי שנה מתחילת עבודתו. אם העובד כבר מבוטח בחיסכון קיים, נדרש המעסיק להפקיד אליו החל משלושה חודשים ממועד תחילת העבודה, או עד תום שנת המס (לפי התאריך המוקדם יותר); ועם תחילת ההפקדה, יש לבצע זאת באופן רטרואקטיבי – מתחילת תקופת העבודה.

על פי צו ההרחבה, מעסיקים מחויבים להפקיד לחסכונו הפנסיוני של העובד לפי שכר קובע שהוא לכל הפחות בגובה השכר הממוצע במשק. עם זאת, במקומות עבודה מסוימים ישנם הסכמי עבודה קיבוציים אשר בהם השכר הקובע לצורך הפנסיה עשוי להיות גבוה יותר אז במסגרת הסדר מיטיב, יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפי הסכום שנקבע בהסכם.
shutterstock_1828137296.jpg
קרדיט לתמונה: Shutterstock​
כיצד תוודאו שמעסיקכם מעביר את כלל ההפקדות הנדרשות?

כל עובד ועובדת יכולים לבדוק עצמאית את גובה הפקדות המעסיק השוטפות, במספר דרכים. ראשית, הפקדות המעסיק מופיעות בדוחות הרבעוניים והשנתיים הנשלחים אל העובדים. שנית, באתר החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני קיים אזור אישי שאליו ניתן להתחבר עם הפרטים האישיים כדי לצפות במידע על החיסכון, שם ניתן לצפות גם בפירוט הפקדות המעסיק.

בעת הבדיקה עצמה, יש לוודא כי ההפרשות אכן הועברו במועד הנכון וכמדי חודש. תוכלו גם להשוות את הסכומים המופיעים בדוחות לתלושי השכר כדי לאשר שכלל ההפקדות הועברו – ואין כאלו חסרות.

זאת ועוד, חשוב לוודא כי הפקדות המעסיק אכן מותאמות לגובה השכר שלכם שכן הפקדות בשיעור נמוך יותר צפויות לפגוע בשווי החיסכון המצטבר שלכם. השלכה אפשרית נוספת היא פגיעה בכיסוייכם הביטוחיים במקרים של תאונה או מחלה למשל, אשר עבורם יתכן ותקבלו פיצויים או קצבאות נמוכים יותר, או שלא תקבלו כלל.

המעסיק אינו מעביר את מלוא הכספים – מה עושים?

כאמור, על המעסיק חלה חובת הפקדה לחיסכון הפנסיוני של העובד על פי חוק, ובמידה וההפקדות לא מועברות כהלכה, חשוב מאוד לטפל בעניין בהקדם. ראשית, ניתן לפנות אליו ישירות ולבדוק עימו באם נפלה טעות או ישנה אי הבנה, ואם הוא מודע לכך שההפקדות לא בוצעו באופן תקין. בתהליך זה תוכלו להיעזר בסוכן פנסיוני מטעמכם או מטעמו.

שנית, יש לפנות לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני כדי לבדוק האם ההפקדות הועברו אליה כנדרש, שכן במקרה של מעבר בין מקומות עבודה, יתכן והפרטים לא נקלטו בצורה נכונה. אם התגלתה טעות או שחל עיכוב בהעברת הכספים, על המעסיק להעביר את התשלומים באופן מיידי תוך הוספת ריבית פיגורים – כדי שהחיסכון והכיסויים הביטוחיים בו לא ייפגעו.

במקרה שבו המעסיק מסרב להעביר את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני שלכם, באפשרותכם, העובדים, לפנות לחברה המנהלת את הקרן שתדאג בתורה להוציא למעסיק מכתב דרישה לתשלום, ולתבוע אותו עבורכם.

בשורה התחתונה, על פי חוק, כל עובד בישראל זכאי להפרשות חודשיות לחיסכון פנסיוני על-ידי מעסיקו. על מנת לאשר כי הן אכן מועברות כהלכה, מומלץ שתבדקו עצמאית את הדוחות החודשיים, תוודאו כי הסכומים אכן הועברו כהלכה ואם הבחנתם כי חסרה הפקדה או כמה, דאגו לברר זאת מול המעסיק והחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני – כל אלו יצמצמו משמעותית פגיעה אפשרית בו.

*אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח
shutterstock_2053348520.jpg

קרדיט לתמונה: Shutterstock
 
למעלה