מקום בו יש אהבה

מקום בו יש אהבה

במקום בו יש כנות יש שם הבנה. במקום בו יש הגינות יש שם שלווה. במקום בו יש שיתוף יש שם חברות . במקום בו יש אהבה יש שם התממשות .
 
למעלה