מקודם בחדשות

אתה ממש לא מתמצא...

או שאתה בכונה משמיץ. זלזול בפוסקים 'ציונים' כהגדרתך, הוא פשוט טמטום. זה שאתה הולך אחרי רב מסוים, לא אומר שהשאר בטוח טועים. זה אומר שהוא פסק כך. לומר שמה שמניע את הרבנים הציונים אינה התורה, זו פשוט כסלות ובורות, ולקחת עניין תורני ולעשות ממנו בדיחה זה באמת לא רציני. ושים לב מה הראיה שלך: איך רב ציוני יכול לפסוק בדבר שהרב אלישיב והגרש"ז אויירבך פסקו לחומרא, אחרת מדעתם? אתה מבין את עקימות המחשבה? אתה בעצם אומר שהראיה לכך שדעת הרבנים ההם אינה דעה, זה כי הם חולקים על הרבנים שלך (דבר שכמובן הוא שטות גמורה, מפני שהגרש"ז נחשב אחד הפוסקים העיקריים גם בין רבני הציונות הדתית). טענות כמו שלך הם אותה גלות שכינה. טענות של 'עמך' חסרות בקיאות בתורה. אתה יכול לא להסכים עם אותם רבנים, אבל אתה לא מתקרב לקרסוליהם בתורה, אז אין לך זכות לקבוע אם מניעיהם טובים ונכונים או לא. (רק להבהיר: אני לא עולה להר הבית בין השאר מהסיבות שאתה הזכרת. אבל לומר דברי גידופין כאלה על תלמידי חכמים? זו חוצפה שאין כדוגמתה).
 
ערוץ שתיים! כן כן אותו ערוץ שתיים!

שהזמין אותי לפגוש את העיתונות וביטל ............ וכו`. תסתלק מכאן!
 
למעלה