מקודם בחדשות

מקודם בחדשות

מכון המקדש שחטו כבש כשילדים צופים בטקס. ארגוני צער בעלי חיים ``מזועזעים``... זה כבר טמטום חילוני במיטבו
 
כן. כמו השומרונים.

לא שיש לי בעיה עם זה (כל שנה אצלנו בישיבה שוחטים כבש כדי להדגים הלכות שחיטה), אבל זה מה שהשומרונים עושים עד היום.
 
נניח.

למיטב זכרוני מה שצועקים כל הזמן על אלה שהולכים לשומרונים לראות, זה שאסור להדגים דברים כאלה. לכן התפלאתי לשמוע שגם מכון המקדש עושים את זה... מה בעצם עשו במכון המקדש חוץ מלשחוט כבש? זה נשמע לי כמו כל שחיטה באטליז. אלא אם הם עשו עוד דברים מעבר לזה.
 

זימj

New member
הן מכון המקדש הן ערוץ 2 שר``י

הם באותה דיוטא תחתונה, על עצם הענין שהם הזדעזעו משחיטת הכבש אני מבין אותם הם בהמות מהלכות על שתים אז למה שלא יזדעזעו משחיטת בהמות הולכות על ארבע? אין מילים אין מילים נשאר פה בגלות בין המחרפים ומנאצי השם עד עד שהקב``ה יעשה בהם נקמה איי נקמה, כשהסטרא אחרא לפני שהיא רואה את הסוף היא מתגברת במלוא עוצמתה! השעה משחקת לה! יש הסתר פנים! אבל כשהקב``ה למען שמו המחולל על ידי הרשעים יגאל אותנו אז נזכה לראות במפלתן של רשעים! במפלתו של היצר הרע! זה יגיע אבל השאלה מי ישרוד מי יהיה בצד של ישראל בצד של ה` ומי חלילה יפול לפיתויי הנחש ויהיה בצד של הרשעים... מה יעשה אדם וינצל מזה? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.
 

זימj

New member
ראשית הם עוברים על כריתות

בכך שהם עולים להר הבית, (תאמר שיש להם ראביים שמתירים להם? רוב הגדולים אוחזים שזה כרת ואדם שהוא לא מושחת לא יעיז לקחת סיכון של כרת!) שנית הם מציגים ``במזיד`` את התורה הקדושה בצורה תמהונית... אין להם ולטקסיהם קשר לתורה, הרי מי שעבר על כרת רח``ל הוא נכרת מהתורה שכל בר ישראל מחובר אליה בשורש נשמתו אז אין להם קשר לתורה.
 
געוואלד...

אז אתה לא חושב כמו הרבנים האלה - זה אומר שצריך לזלזל? להחליט על דעת עצמך שהם עוברים על כריתות? שאין להם קשר לתורה? שהצורה שהם מציגים את התורה היא תמהונית (בוא נדבר על זה...)? ומי אלה 'רוב הגדולים'? אלה שאתה החלטת שהם גדולים? מדבריך משתמע שאתה וערוץ 2 (בעצם כל התקשורת) הם באותה דיוטא תחתונה.
 

זימj

New member
תשובות

א. האם שמענו על עוד מקום חוץ מהכותל המערבי שיהודים במשך הדורות התפללו בו? איך אתה בשאט נפש יכול לפסוק בענינים של כרת? שהרב אלישיב ורבי שלמה זלמן שמה שענין אותם היה רק התורה ולא השקפות כפרניות של ציונות כמו המניעים של הרבאיים שמתירים להם את העליה הזאת), הם אסרו את זה בכל תוקף! אין פוסק מזרחיסט! ואני יזלזל בו! כי פוסק מזרחיסט הוא מקולקל במינות! יש בו מינות! לא שייך גדול מזרוחניק, רוצה לדעת במה הם משקיטים את מצפונם? בזה שהם טובלים קודם במקוה... מה הקשר מקוה? הרי מקוה לא משנה לענין הזה כלום בלי אפר פרה אדומה! אין בהם יראת חטא!! הם מציגים את התורה בצורה לעגנית התורה הקדושה היא עניני אלקות ולקחת עניני אלקות ולעשות מזה צחוק??? זה חלק מגלות השכינה שאנחנו בעיצומה! מי לה` ומי לערב רב.
 
למעלה