מקדמות מס לעוסק מורשה

meiril

New member
מקדמות מס לעוסק מורשה

בסוף שנה זו אני מסיים עבודתי כשכיר מגיע לי סכום כסף גדול בגין פדיון ימי חופש יש באפשרותי לפדותו ע"ח השנה או על חשבון שנה הבאה בשנה הבאה אני אמור לפתוח עסק עוסק מורשה עם פתיחת התיק יקבע לי על ידי פקיד מס הכנסה סכום המקדמות שעלי יהיה לשלם בגין הכנסה צפויה שאלתי היא האם סכום פדיון ימי החופש ילקח בחשבון ההכנסה או שאנשי המס יבינו שזהי הכנסה חד פעמית ואולי צריך להפנות השאלה למס הכנסה
 
למעלה