מקדמה לחברת שרותי תחבורה ציבורית

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
מקדמה לחברת שרותי תחבורה ציבורית

מקדמה לחברת שרותי תחבורה ציבורית
משרד האוצר יעביר לחברת שירותי תחבורה ציבורית באר-שבע מקדמה הודעה לעיתונות מטעם דובר משרד האוצר: ----------------------------------- משרד האוצר יעביר לחברת שירותי תחבורה ציבורית באר-שבע מקדמה בסך של 2 מיליון לקידום הפרטת החברה משרד האוצר יעביר מקדמת מימון בסך 2 מיליון לחברת שירותי תחבורה ציבורית באר-שבע לקידום הפרטת החברה. כזכור, על-פי סיכום בין משרד האוצר ומשרד התחבורה לבין עיריית באר-שבע שנערך לפני שנה נקבע כי עיריית באר-שבע תפעל להפריט את החברה ולמכור לפחות %51 ממניותיה למשקיע אסטרטגי וזאת כדי למנוע את קריסתה של החברה הנמצאת בגירעונות ולאפשר הפעלה תקינה של התחבורה הציבורית בעיר. בדיונים שהתקיימו בתקופה האחרונה בין משרד האוצר לעיריית באר-שבע סוכם להאיץ את הליך הפרטת החברה ובמסגרת זו סוכם על הקדמת תשלום בסך של 2 מיליון מתקציב שהיה אמור להינתן לחברה במועד בחירת המשקיע האסטרטגי. בכל מקרה סוכם כי סכום זה יקוזז מהחברה בתום תקופה של 4 חודשים וזאת במידה ולא ייבחר משקיע אסטרטגי עד למועד זה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה