מצורף כאן קישור לסרטון מקצועי קצר שנותן רעיונות ומסביר האם "עניים" חייבים בהיטל השבחה גבוה יותר מ"עשירים"?

למעלה