מצווה עצומה להדפיס ולקרוא, ולהפיץ.

מצווה עצומה להדפיס ולקרוא, ולהפיץ.

התקשרות (לאמירה בכל עת ובפרט בבוקר לפני התפילות) הריני מקשר,ת את עצמי במחשבה דיבור ומעשה, בכל חיותי ובכל תנועה ותנועה ובכל חושיי ובכל נשימה ונשימה, של כל היום ושל כל החיים, שלי ושל בני ביתי ושל כל התלויים בי ושל כל הנלווים אליי להקדוש ברוך הוא, ולכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קושים אשר בארץ המה ומחוצה לה, ובפרט להצדיק האמיתי והקדוש צדיק יסוד העולם, נחל נובע מקור חכמה שמחה ואמונה, רבנו נחמן בן פיגא בן שמחה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. הריני מוסר,ת את כל מחשבותיי, דיבוריי ומעשיי, וכל חיותי וכל תנועה ותנועה ובכל חושיי ובכל נשימה ונשימה, של כל היום ושך כל החיים, שלי ושל בני ביתי ושל כל התלויים בי ושל כל הנלווים אליי, להקדוש ברוך הוא שהכל יהיה על פי דעתו ועל פי רצונו הטוב, ובזכות זה נזכה לבניים בית מקשנו, ולביאת משיח צדקנו, ולהתגלות רבנו הקדוש, ולגאולה שלימה במהרה בימנו, אמן. הריני מקבל,ת על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מצווה עצומה להדפיס ולקרוא, ולהפיץ.
 
נ.ב : כל המפיץ דף זה מובטחים לו ברכה והצלחה ב

בס"ד סגולה לפרנסה, בריאות, הצלחה וזיווג הגון, סוד הישועות לכל עת, לכל צרה, לכל בעיה, לכל התלבטות ולכל בקשה יש את עצת העצות וסוד הישועות ,הכי פשוט הכי קל ותמיד זמין הדבר המועיל מכולם פשוט לדבר עם בורא עולם יהודי/ה יקר/ה בדף זה תגלו סוד גדול שהוא המפתח לכל דבר ומצב בחיים ! דבר/י עם השם עם בורא עולם הוא מבין אותך יותר טוב מכולם! רק לו היכולת לך לעזור ולהושיע , להקשיב באמת למצוקותייך ,לכוון ולעזור לך לתקן גם אם אתה חילוני/ת מסורתי/ת דתי/ת לא משנה מה אתה - הבורא אוהב אותך איך שאתה עצם היותך יהוד י /ה הופך אותך לילד אהוב של הקב"ה של אב הרחמן-אל מלך נאמן אז העצה פשוטה דבר עם בורא עולם בשפה שלך כמו שמדבר בן אל אביו. א- ראשית לה ו ד ו ת לקב"ה על כל מה שנתן לך עד היום ,גם על מה שנראה כמובן מאליו. ב- לעשות משפט עצמי , ר` נחמן אומר שכשיש משפט למטה אין משפט למעלה על כן תשפוט / תשפטי את עצמך כל יום על כל מחשבותייך דיבורייך ומעשייך של אותו יום ושל חייך בעבר ,תתוודו על חטאים ,תחושו חרטה עליהם בלב ותקבלו על עצמכם בלי נדר לא לחזור עליהם יותר. ג- בקשות מהקב"ה : בקשות קודם על אחרים : עם ישראל משפחה חברים , ואח"כ לעצמך כי כל המבקש על חברו נענה תחילה ! תבקשי/י את כל אשר בליבך : בריאות , זיווג , פרנסה , זרע בר קיימא , הצלחה וכל אשר בלבך ספר. אם בהתחלה קשה לדבר לא להתייאש זה רק שבירת המחיצות בינינו לבין הקב"ה, נסו ותיווכחו אין עצה טובה מזו לכל דבר בחיים !!!! וסגולה למילוי המשאלות לשכפל הדף כמה שיותר ולהעבירו לכל איש ואיש כדי שהחיים של כולנו יהיו הרבה יותר טובים כשנהיה מקושרים לקב"ה בורא העולמים... בהצלחה נ.ב : כל המפיץ דף זה מובטחים לו ברכה והצלחה בחיים
 
מצווה עצומה להדפיס ולקרוא, ולהפיץ.../images/Emo208.gif

התקשרות (לאמירה בכל עת ובפרט בבוקר לפני התפילות) הריני מקשר,ת את עצמי במחשבה דיבור ומעשה, בכל חיותי ובכל תנועה ותנועה ובכל חושיי ובכל נשימה ונשימה, של כל היום ושל כל החיים, שלי ושל בני ביתי ושל כל התלויים בי ושל כל הנלווים אליי להקדוש ברוך הוא, ולכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קושים אשר בארץ המה ומחוצה לה, ובפרט להצדיק האמיתי והקדוש צדיק יסוד העולם, נחל נובע מקור חכמה שמחה ואמונה, רבנו נחמן בן פיגא בן שמחה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. הריני מוסר,ת את כל מחשבותיי, דיבוריי ומעשיי, וכל חיותי וכל תנועה ותנועה ובכל חושיי ובכל נשימה ונשימה, של כל היום ושך כל החיים, שלי ושל בני ביתי ושל כל התלויים בי ושל כל הנלווים אליי, להקדוש ברוך הוא שהכל יהיה על פי דעתו ועל פי רצונו הטוב, ובזכות זה נזכה לבניים בית מקדשנו, ולביאת משיח צדקנו, ולהתגלות רבנו הקדוש, ולגאולה שלימה במהרה בימנו, אמן. הריני מקבל,ת על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מצווה עצומה להדפיס ולקרוא, ולהפיץ.
 
למעלה