מצביעים 4 כדי להוסיף כבוד למדינה

זה יוסיף כבוד למדינות העוינות לישראל

כיוון שיוכלו ללגלג על המדינה, איך העם בחר אדם טיפש ורשע כמו סער.
 
למעלה