מפגיני השמאל המכוערים, אמא מתחננת לפניהם שיניחו לילדיה ויאפשרו להם לשון

למעלה