מערכת החינוך- נמאסת

Run Tum Tuuger

New member
מערכת החינוך- נמאסת

עוד שבוע אני מסים את בית הספר לנצח- זהו, אין לימודים, אני מבחנים, אני כִלום... ופתאום אני מהרהר מה באמת השגתי ב12 השנים האחרונות? -למדתי אזרחות- גיִליתי שיש לי את הזכות לחינוך והזכות לחירות, רק שאין לי מושג מה מגיִע לי בתור עובד- מה זו הבראה? מה זה חופש שנתי? הגעתי לבנק, אין לי מושג מה זה פק'ם, איך מנהִלים חשבון בנק, כמה המדינה יכולה לגזול מִמני? מה מגיִע לי בתור אזרח... אז נחמד מאד שיש לי זכות לשמוע מוזיקה וכדומה... אולי אפיִלו סוממתי כשאמרו לי שיש לי את הזכות להתחתן (מסתבר שהומואים, לסבות, אתופים, וכִל מיני אחרים לא נחשבים). -למדתי איך כותבים מכתב רשמי ומכתב לא רשמי (בעידן הא-מיל) אבִל אין לי מושג איך כותבים קורוח חי'ים. -למדתי שהיִהודים סבִלו במשך שנים בשואה, במצרים, בספרד... למדתי שמגיִע לנו כי נפגענו בעבר אבִל בשום מקום לא מפורט שזה לא בסדר לעשות ככה לבני -אדם- כי לא בסדר לעשות ככה ליִהודים (לומדים אודות השואה בזמן שיש שואה בקוריֵאה) -למדתי שכִל אחד שונה וכִל אחד מיִ'וחד- רק שכשמגיִעים לצבא אבוי למי שינסה לפתח מצפון יתר. -למדתי שכולנו שווים חוץ מהמורים. |דגש| 12 שנים חונכתי עִל ברכי ההשגיִ'ות והתחרותיִ'ות, למדתי שאני מטמוטמם וִלא שווה כִלום אם אין לי מושג כמה זה וואי בריבוע כפול שתים איקס, כשאני מסתכִל אחורה באיזו רצינות נכנסתי לדכאונות בגִלִל נושאים שאני לא צריך אותם, שהם לא עוזרים לי בכִלום- אבִל למדתי שזה מה שאני שווה- אם יש לי מושג מה זה ציטופִלזמה, או אין לי מושג מה זה. אני מאשים את מערכת החינוך בכשִלון
 
למעלה