מערכות של הגנה ....

אישון34

Active member
נתקלתי בגברת אחת לאחרונה, בנסיבות חצי מקצועיות.

באה אלי - דיברה על מין ללא הפסקה, בין היתר, על עברה המיני הפעיל מאוד מאוד מאוד.

אפילו טרחה לספר לי על העדפות במין ועוד ועוד - לא שאלתי שאלות ברמה שכזאת - זה די ברור.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

היה משהו בוטא, לא בדיוק הטעם שלי, אבל .... נכנסתי לאווירה, בכל זאת שיחה על מין באמצע היום בלי הפסקה.

היה לי ברור שזאת פתיחה מינית.

הצעתי לה להתפשט - כי חבל רק לדבר.

הסבירה/אמרה שצריך להפשיט אותה - קמתי על מנת לסייע - לא רצתה.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

בסיומו של הליך לא היה דבר.

ממש לא היה כלום ושום דבר.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

כאשר ראיתי שלא יהיה דבר והיא לא ממש הולכת, אלא התאהבה בכיסא, הסברתי לה שאני צריך גם לעבוד.

היא הציעה לבוא עוד פעם אלי עוד כמה זמן - שוב חצי מקצועי עם רמזים לאישי - אני כבר למוד סבל ומכאוב - הצעתי שלא.

אין לי כוח לשכאלה זה גם מה שאמרתי.

יש דברים "נכונים" שמתפתחים נכון ויש כאלה שלא. וזהו.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

היא ניהלה איתי סוג של ויכוח קטן, הסבירה ש"מי יודע מה יכול להתפתח בהמשך" - אני אמרתי שאם לא יוצא מההתחלה, אז לא. מעדיף שלא.

יש אירועים שצריכים להתקיים - או שלא אין באמצע.

היא החזירה שתתקשר לפני שתבוא. (היינו התעלמות מוחלטת ממה שאמרתי).

הייתה לי הקלה שהלכה ושלא היה כלום - כי פתאום קיבלתי סוג של פחד מוזר. הנוכחות שלה העיקה עלי.

ליד הדלת היא התעכבה הרבה ושם היה החצי ויכוח הזה על להגיע ולא להגיע.

הלכה.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בכל אופן - יום למחרת התעוררתי עם חשש מה שאולי יש פה משהו מעורער. שלא תבוא ותגיד משהו על רמזים מיניים מצידי בחוג המקצועי.

אז.... שלתתי וואסאפ, מקצועי.

ענתה אחרי כמה זמן עם סמלמילים של אהבה - אושר ושלווה.

נרגעתי.

האמת עד לתשובה - עבר לא מעט זמן - וכאן כבר התחלתי לחשוש.

אולי אפילו מעבר.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

זה הזכיר לי שפעם מזמן שהייתי מזיין נשים - שאלה שלא הייתי רוצה לקשר מעבר לבסיסי, הייתי דואג לנהל המשך קשר מתועד של עוד כמה זמן, על מנת להיות בטוח שבלאגן לא יצא שם.

הפכתי לפראנואיד.
אישוניאיש.
עייפה נפשי היום.
 

Yakir4179

Active member
נתקלתי בגברת אחת לאחרונה, בנסיבות חצי מקצועיות.

באה אלי - דיברה על מין ללא הפסקה, בין היתר, על עברה המיני הפעיל מאוד מאוד מאוד.

אפילו טרחה לספר לי על העדפות במין ועוד ועוד - לא שאלתי שאלות ברמה שכזאת - זה די ברור.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

היה משהו בוטא, לא בדיוק הטעם שלי, אבל .... נכנסתי לאווירה, בכל זאת שיחה על מין באמצע היום בלי הפסקה.

היה לי ברור שזאת פתיחה מינית.

הצעתי לה להתפשט - כי חבל רק לדבר.

הסבירה/אמרה שצריך להפשיט אותה - קמתי על מנת לסייע - לא רצתה.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

בסיומו של הליך לא היה דבר.

ממש לא היה כלום ושום דבר.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

כאשר ראיתי שלא יהיה דבר והיא לא ממש הולכת, אלא התאהבה בכיסא, הסברתי לה שאני צריך גם לעבוד.

היא הציעה לבוא עוד פעם אלי עוד כמה זמן - שוב חצי מקצועי עם רמזים לאישי - אני כבר למוד סבל ומכאוב - הצעתי שלא.

אין לי כוח לשכאלה זה גם מה שאמרתי.

יש דברים "נכונים" שמתפתחים נכון ויש כאלה שלא. וזהו.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

היא ניהלה איתי סוג של ויכוח קטן, הסבירה ש"מי יודע מה יכול להתפתח בהמשך" - אני אמרתי שאם לא יוצא מההתחלה, אז לא. מעדיף שלא.

יש אירועים שצריכים להתקיים - או שלא אין באמצע.

היא החזירה שתתקשר לפני שתבוא. (היינו התעלמות מוחלטת ממה שאמרתי).

הייתה לי הקלה שהלכה ושלא היה כלום - כי פתאום קיבלתי סוג של פחד מוזר. הנוכחות שלה העיקה עלי.

ליד הדלת היא התעכבה הרבה ושם היה החצי ויכוח הזה על להגיע ולא להגיע.

הלכה.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בכל אופן - יום למחרת התעוררתי עם חשש מה שאולי יש פה משהו מעורער. שלא תבוא ותגיד משהו על רמזים מיניים מצידי בחוג המקצועי.

אז.... שלתתי וואסאפ, מקצועי.

ענתה אחרי כמה זמן עם סמלמילים של אהבה - אושר ושלווה.

נרגעתי.

האמת עד לתשובה - עבר לא מעט זמן - וכאן כבר התחלתי לחשוש.

אולי אפילו מעבר.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

זה הזכיר לי שפעם מזמן שהייתי מזיין נשים - שאלה שלא הייתי רוצה לקשר מעבר לבסיסי, הייתי דואג לנהל המשך קשר מתועד של עוד כמה זמן, על מנת להיות בטוח שבלאגן לא יצא שם.

הפכתי לפראנואיד.
אישוניאיש.
עייפה נפשי היום.
מוזר אך בזמן עבודה מדברת על סקס אתם מכירים די טוב לפני?

בעידן הטרדות וכו רק אם היא מתה עלייך אז היא תשתף וגם לא על התחלה בנושא הסקס אלא אם היא ממש רעבה למין
סחטיין על הפתיחוצ
 

אישון34

Active member
מוזר אך בזמן עבודה מדברת על סקס אתם מכירים די טוב לפני?

בעידן הטרדות וכו רק אם היא מתה עלייך אז היא תשתף וגם לא על התחלה בנושא הסקס אלא אם היא ממש רעבה למין
סחטיין על הפתיחוצ
לא מכירים בכלל לפני.

אבל התחלנו לדבר מקצועית - וזה גלש וגלש ... ואני בכלל לא הגלשתי.

אישוניאיש.
רוצה להיות גולש.
 

Yakir4179

Active member
מעניין בפאבים ובמסיבות של פולי וסוינגרס זה יכול לקרות לי, בכל אופן אישה שככה נפתחת על התחלה בלי הכרות מוקדמת מורידה לי את כל החשק, אין לי בעיה שתחפור לי על זה אם אני לא שם עליה לחברות נפש
לא מכירים בכלל לפני.

אבל התחלנו לדבר מקצועית - וזה גלש וגלש ... ואני בכלל לא הגלשתי.

אישוניאיש.
רוצה להיות גולש.
 

Yakir4179

Active member
תשמור על עצמך לך תכיר בריקודי עם , אל תתעסק עם לקוחות כי זה מתפרסם לחברים , כיום גם מי שאהוב על ידי נשים צריך לשמור על דיסקרטיות מכל מיני מזיקים או מזיקות
לא מכירים בכלל לפני.

אבל התחלנו לדבר מקצועית - וזה גלש וגלש ... ואני בכלל לא הגלשתי.

אישוניאיש.
רוצה להיות גולש.
ור
 

ראש מיוחד1

Well-known member
מנהל
נתקלתי בגברת אחת לאחרונה, בנסיבות חצי מקצועיות.

באה אלי - דיברה על מין ללא הפסקה, בין היתר, על עברה המיני הפעיל מאוד מאוד מאוד.

אפילו טרחה לספר לי על העדפות במין ועוד ועוד - לא שאלתי שאלות ברמה שכזאת - זה די ברור.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

היה משהו בוטא, לא בדיוק הטעם שלי, אבל .... נכנסתי לאווירה, בכל זאת שיחה על מין באמצע היום בלי הפסקה.

היה לי ברור שזאת פתיחה מינית.

הצעתי לה להתפשט - כי חבל רק לדבר.

הסבירה/אמרה שצריך להפשיט אותה - קמתי על מנת לסייע - לא רצתה.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

בסיומו של הליך לא היה דבר.

ממש לא היה כלום ושום דבר.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

כאשר ראיתי שלא יהיה דבר והיא לא ממש הולכת, אלא התאהבה בכיסא, הסברתי לה שאני צריך גם לעבוד.

היא הציעה לבוא עוד פעם אלי עוד כמה זמן - שוב חצי מקצועי עם רמזים לאישי - אני כבר למוד סבל ומכאוב - הצעתי שלא.

אין לי כוח לשכאלה זה גם מה שאמרתי.

יש דברים "נכונים" שמתפתחים נכון ויש כאלה שלא. וזהו.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

היא ניהלה איתי סוג של ויכוח קטן, הסבירה ש"מי יודע מה יכול להתפתח בהמשך" - אני אמרתי שאם לא יוצא מההתחלה, אז לא. מעדיף שלא.

יש אירועים שצריכים להתקיים - או שלא אין באמצע.

היא החזירה שתתקשר לפני שתבוא. (היינו התעלמות מוחלטת ממה שאמרתי).

הייתה לי הקלה שהלכה ושלא היה כלום - כי פתאום קיבלתי סוג של פחד מוזר. הנוכחות שלה העיקה עלי.

ליד הדלת היא התעכבה הרבה ושם היה החצי ויכוח הזה על להגיע ולא להגיע.

הלכה.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בכל אופן - יום למחרת התעוררתי עם חשש מה שאולי יש פה משהו מעורער. שלא תבוא ותגיד משהו על רמזים מיניים מצידי בחוג המקצועי.

אז.... שלתתי וואסאפ, מקצועי.

ענתה אחרי כמה זמן עם סמלמילים של אהבה - אושר ושלווה.

נרגעתי.

האמת עד לתשובה - עבר לא מעט זמן - וכאן כבר התחלתי לחשוש.

אולי אפילו מעבר.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

זה הזכיר לי שפעם מזמן שהייתי מזיין נשים - שאלה שלא הייתי רוצה לקשר מעבר לבסיסי, הייתי דואג לנהל המשך קשר מתועד של עוד כמה זמן, על מנת להיות בטוח שבלאגן לא יצא שם.

הפכתי לפראנואיד.
אישוניאיש.
עייפה נפשי היום.
קוראת אותך ונשמע לי קצת הרבה הזוי,אפשר לפלרטט,לרמוז כשיש כימיה מינית ובכלל אבל היא התנהגה כאילו"מותר לה"ומשהו טוב לא נראה וממש חשוד בעיניי.
למה הנוכחות שלה העיקה עלייך?והסיטואציה הזו זה יכולה לקרות רק שכשאישה רוצה סקס ואתה מוצא חן בעיניה או שחסר לה בורג ו/או שאוהבת משחקי שליטה :ROFLMAO:
 
נערך לאחרונה ב:

alongrin100

Well-known member
נתקלתי בגברת אחת לאחרונה, בנסיבות חצי מקצועיות.

באה אלי - דיברה על מין ללא הפסקה, בין היתר, על עברה המיני הפעיל מאוד מאוד מאוד.

אפילו טרחה לספר לי על העדפות במין ועוד ועוד - לא שאלתי שאלות ברמה שכזאת - זה די ברור.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

היה משהו בוטא, לא בדיוק הטעם שלי, אבל .... נכנסתי לאווירה, בכל זאת שיחה על מין באמצע היום בלי הפסקה.

היה לי ברור שזאת פתיחה מינית.

הצעתי לה להתפשט - כי חבל רק לדבר.

הסבירה/אמרה שצריך להפשיט אותה - קמתי על מנת לסייע - לא רצתה.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

בסיומו של הליך לא היה דבר.

ממש לא היה כלום ושום דבר.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

כאשר ראיתי שלא יהיה דבר והיא לא ממש הולכת, אלא התאהבה בכיסא, הסברתי לה שאני צריך גם לעבוד.

היא הציעה לבוא עוד פעם אלי עוד כמה זמן - שוב חצי מקצועי עם רמזים לאישי - אני כבר למוד סבל ומכאוב - הצעתי שלא.

אין לי כוח לשכאלה זה גם מה שאמרתי.

יש דברים "נכונים" שמתפתחים נכון ויש כאלה שלא. וזהו.


הפכתי לפראנואיד.
אחי היקר...
צר לי להגיד לך אבל אתה ממש אבל ממש הולך על הגבול הדק, האמת היא שעברת אותו.
אם רשיון עו"ד שלך, הפרנסה והמוניטין המקצועי יקרים לך - כדי שתשקול לחשב מסלול מחדש.

תאר לעצמך את התסריט הבא:

אותה אשה היא תחקירנית של איזה ערוץ.
היא נשלחה לאסוף חומר לכתבה על ניצול מיני של לקוחות על ידי בעלי מקצוע שכמותך.
לרוע המזל נפלת בגורל.
אולי גם הם קיבלו טיפ מאיזו לקוחה ממורמרת שאתה טרף קל.

אז כמובן שכל האירוע הזה מוקלט ומתועד במצלמת גוף נסתרת שהיא נושאת עליה.
וכמובן, את התוכן הזה יערכו,יחתכו ויוציאו דברים מהקשרם בהפקת הכתבה כדי שתצא שם כמה שיותר רע.

והנה יום אחד, יכול להיות אפילו אחרי כמה חודשים אתה מוצא את עצמך מככב בכתבה של:
אדווה דדון/נוגה ניר נאמן/צופית גרנט - השמט או הוסף כרצונך.

ומאותו הרגע תשכח מהחיים שלך כפי שהיו קודם.

אם אני במקומך...
אם מישהי הייתה מתחילה לדבר איתי על דברים כאלה הייתי בהתחלה מתעלם ומנסה להחזיר את השיחה לפסים מקצועיים.
אחר כך, אם לא עוזר הייתי אומר לה... זה לא לעניין, בואי נתמקד בתחום המקצועי.
ואם זה לא היה עוזר - הייתי מבקש ממה לעזוב את החדר.
 

Yakir4179

Active member
נכון זה מה שצריך לעשות בימינו, שינסה למצוא אותה לברר מידע עליה אם היא תחקרנית, קשה לי להאמין שאישוניאיש הוא כוכב שיעשו עליו תחקיר ותוכנית,בעקרון אם יש איש מקצוע שיודעים שהוא מתעסק עם נשים ויש פגועות הוא צריך לחשוש
אחי היקר...
צר לי להגיד לך אבל אתה ממש אבל ממש הולך על הגבול הדק, האמת היא שעברת אותו.
אם רשיון עו"ד שלך, הפרנסה והמוניטין המקצועי יקרים לך - כדי שתשקול לחשב מסלול מחדש.

תאר לעצמך את התסריט הבא:

אותה אשה היא תחקירנית של איזה ערוץ.
היא נשלחה לאסוף חומר לכתבה על ניצול מיני של לקוחות על ידי בעלי מקצוע שכמותך.
לרוע המזל נפלת בגורל.
אולי גם הם קיבלו טיפ מאיזו לקוחה ממורמרת שאתה טרף קל.

אז כמובן שכל האירוע הזה מוקלט ומתועד במצלמת גוף נסתרת שהיא נושאת עליה.
וכמובן, את התוכן הזה יערכו,יחתכו ויוציאו דברים מהקשרם בהפקת הכתבה כדי שתצא שם כמה שיותר רע.

והנה יום אחד, יכול להיות אפילו אחרי כמה חודשים אתה מוצא את עצמך מככב בכתבה של:
אדווה דדון/נוגה ניר נאמן/צופית גרנט - השמט או הוסף כרצונך.

ומאותו הרגע תשכח מהחיים שלך כפי שהיו קודם.

אם אני במקומך...
אם מישהי הייתה מתחילה לדבר איתי על דברים כאלה הייתי בהתחלה מתעלם ומנסה להחזיר את השיחה לפסים מקצועיים.
אחר כך, אם לא עוזר הייתי אומר לה... זה לא לעניין, בואי נתמקד בתחום המקצועי.
ואם זה לא היה עוזר - הייתי מבקש ממה לעזוב את החדר.
 

alongrin100

Well-known member
נכון זה מה שצריך לעשות בימינו, שינסה למצוא אותה לברר מידע עליה אם היא תחקרנית, קשה לי להאמין שאישוניאיש הוא כוכב שיעשו עליו תחקיר ותוכנית,בעקרון אם יש איש מקצוע שיודעים שהוא מתעסק עם נשים ויש פגועות הוא צריך לחשוש
תהיה בטוח שלא ינסו להתלבש על אחד כמו ציון אמיר או ששי גז.
יחפשו אחד כזה שאפשר לאכול אותו בלי מלח.
 

Yakir4179

Active member
נכון לא מתעסקים עם מי שיש לו כוח, רק התקשורת יכולה להתעסק עם מי שיש לו כוח ולהוריד ולהכניס אותו לכלא על אונס במקום על ניצול יחסי מרות בפועל בהגדרת החוק!
בדרך כלל באים באות למי שיש לו כסף כוח ושליטה , אלו הקבוצות סיכון לסחיטה!
אני רואה נהגי מוניות עם מצלמות בכל פינה דוקרן נבוט ואקדח אם צריך לכל מטרה, ורק מהסיפורים שלהם עם שכרות בלילה , לא הייתי מעלה נוסעת מ20.00 בערב עד הבוקר

תהיה בטוח שלא ינסו להתלבש על אחד כמו ציון אמיר או ששי גז.
יחפשו אחד כזה שאפשר לאכול אותו בלי מלח.
 

אישון34

Active member
אחי היקר...
צר לי להגיד לך אבל אתה ממש אבל ממש הולך על הגבול הדק, האמת היא שעברת אותו.
אם רשיון עו"ד שלך, הפרנסה והמוניטין המקצועי יקרים לך - כדי שתשקול לחשב מסלול מחדש.

תאר לעצמך את התסריט הבא:

אותה אשה היא תחקירנית של איזה ערוץ.
היא נשלחה לאסוף חומר לכתבה על ניצול מיני של לקוחות על ידי בעלי מקצוע שכמותך.
לרוע המזל נפלת בגורל.
אולי גם הם קיבלו טיפ מאיזו לקוחה ממורמרת שאתה טרף קל.

אז כמובן שכל האירוע הזה מוקלט ומתועד במצלמת גוף נסתרת שהיא נושאת עליה.
וכמובן, את התוכן הזה יערכו,יחתכו ויוציאו דברים מהקשרם בהפקת הכתבה כדי שתצא שם כמה שיותר רע.

והנה יום אחד, יכול להיות אפילו אחרי כמה חודשים אתה מוצא את עצמך מככב בכתבה של:
אדווה דדון/נוגה ניר נאמן/צופית גרנט - השמט או הוסף כרצונך.

ומאותו הרגע תשכח מהחיים שלך כפי שהיו קודם.

אם אני במקומך...
אם מישהי הייתה מתחילה לדבר איתי על דברים כאלה הייתי בהתחלה מתעלם ומנסה להחזיר את השיחה לפסים מקצועיים.
אחר כך, אם לא עוזר הייתי אומר לה... זה לא לעניין, בואי נתמקד בתחום המקצועי.
ואם זה לא היה עוזר - הייתי מבקש ממה לעזוב את החדר.
היא לא, כנראה.

מניח שגם לא הקליטה - אבל היום כולם מקליטים. לפחות זאת המחשבה הבסיסית.

ההקלטה הזאת לא תיתן שום דבר ושום כלום.

היא הובילה את הנושא המיני - יש גבול. אני חושב תמיד שאני מכיר את הגבול.

אבל תמיד טורח לשלוח הודעה שתיים אחרי לצורך הגנה.
____________________________________________________________________________________________________________________________

בכלל בעבר הייתה גברת שהיה לי הרושם שכן שלחו אלי. (בדיוק סיימתי אז קשר עם אחת נשואה - הייתה לי רק אחת מהותית שכזאת).

הרושם היה חזק מאוד, בזמן אמת זה הצחיק אותי.

היא ביקשה לעבוד אצלי בתור עוזרת - בחינם.

העפתי אותה. (התמזמזנו קודם לכן - וזה הצחיק עוד יותר).

הבטיחה לי שאם אשכור את שירותיה בחינם - היא רוצה אז רומן. הקישור הזה היה לי מעט יותר מידי. אם הייתה זורמת מניח שהיה רומן.

גם שם אחרי דאגתי למספר הודעות אחרי. פראנויה.
______________________________________________________________________________________________________________________________

בכלל לאורך השנים נתקלתי לא פעם בנשים שהציעו לי מין תמורת ידע.

יש חוסר בידע - ויש עודף במין.


אישוניאיש.
יודע דבר או שניים.
 
היא לא, כנראה.

מניח שגם לא הקליטה - אבל היום כולם מקליטים. לפחות זאת המחשבה הבסיסית.

ההקלטה הזאת לא תיתן שום דבר ושום כלום.

היא הובילה את הנושא המיני - יש גבול. אני חושב תמיד שאני מכיר את הגבול.

אבל תמיד טורח לשלוח הודעה שתיים אחרי לצורך הגנה.
____________________________________________________________________________________________________________________________

בכלל בעבר הייתה גברת שהיה לי הרושם שכן שלחו אלי. (בדיוק סיימתי אז קשר עם אחת נשואה - הייתה לי רק אחת מהותית שכזאת).

הרושם היה חזק מאוד, בזמן אמת זה הצחיק אותי.

היא ביקשה לעבוד אצלי בתור עוזרת - בחינם.

העפתי אותה. (התמזמזנו קודם לכן - וזה הצחיק עוד יותר).

הבטיחה לי שאם אשכור את שירותיה בחינם - היא רוצה אז רומן. הקישור הזה היה לי מעט יותר מידי. אם הייתה זורמת מניח שהיה רומן.

גם שם אחרי דאגתי למספר הודעות אחרי. פראנויה.
______________________________________________________________________________________________________________________________

בכלל לאורך השנים נתקלתי לא פעם בנשים שהציעו לי מין תמורת ידע.

יש חוסר בידע - ויש עודף במין.


אישוניאיש.
יודע דבר או שניים.
אני כמעט בטוחה ש'המתחזה' תפוס לטווח הארוך עם אינסטלטורים, מתקני מכשירי חשמל ואנשי מיזוג אויר🤭🙃
 

alongrin100

Well-known member
היא לא, כנראה.

מניח שגם לא הקליטה - אבל היום כולם מקליטים. לפחות זאת המחשבה הבסיסית.

ההקלטה הזאת לא תיתן שום דבר ושום כלום.

היא הובילה את הנושא המיני - יש גבול. אני חושב תמיד שאני מכיר את הגבול.

אבל תמיד טורח לשלוח הודעה שתיים אחרי לצורך הגנה.
____________________________________________________________________________________________________________________________

בכלל בעבר הייתה גברת שהיה לי הרושם שכן שלחו אלי. (בדיוק סיימתי אז קשר עם אחת נשואה - הייתה לי רק אחת מהותית שכזאת).

הרושם היה חזק מאוד, בזמן אמת זה הצחיק אותי.

היא ביקשה לעבוד אצלי בתור עוזרת - בחינם.

העפתי אותה. (התמזמזנו קודם לכן - וזה הצחיק עוד יותר).

הבטיחה לי שאם אשכור את שירותיה בחינם - היא רוצה אז רומן. הקישור הזה היה לי מעט יותר מידי. אם הייתה זורמת מניח שהיה רומן.

גם שם אחרי דאגתי למספר הודעות אחרי. פראנויה.
______________________________________________________________________________________________________________________________

בכלל לאורך השנים נתקלתי לא פעם בנשים שהציעו לי מין תמורת ידע.

יש חוסר בידע - ויש עודף במין.


אישוניאיש.
יודע דבר או שניים.
אתה עורך דין ואני מאמין שאתה יודע מה אתה אומר.
מצד שני, פיקח נמנע מלהכנס לצרה שחכם יודע איך לצאת ממנה.

זה השני שקל שלי.
 

Gu987

Well-known member
נתקלתי בגברת אחת לאחרונה, בנסיבות חצי מקצועיות.

באה אלי - דיברה על מין ללא הפסקה, בין היתר, על עברה המיני הפעיל מאוד מאוד מאוד.

אפילו טרחה לספר לי על העדפות במין ועוד ועוד - לא שאלתי שאלות ברמה שכזאת - זה די ברור.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

היה משהו בוטא, לא בדיוק הטעם שלי, אבל .... נכנסתי לאווירה, בכל זאת שיחה על מין באמצע היום בלי הפסקה.

היה לי ברור שזאת פתיחה מינית.

הצעתי לה להתפשט - כי חבל רק לדבר.

הסבירה/אמרה שצריך להפשיט אותה - קמתי על מנת לסייע - לא רצתה.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

בסיומו של הליך לא היה דבר.

ממש לא היה כלום ושום דבר.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

כאשר ראיתי שלא יהיה דבר והיא לא ממש הולכת, אלא התאהבה בכיסא, הסברתי לה שאני צריך גם לעבוד.

היא הציעה לבוא עוד פעם אלי עוד כמה זמן - שוב חצי מקצועי עם רמזים לאישי - אני כבר למוד סבל ומכאוב - הצעתי שלא.

אין לי כוח לשכאלה זה גם מה שאמרתי.

יש דברים "נכונים" שמתפתחים נכון ויש כאלה שלא. וזהו.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

היא ניהלה איתי סוג של ויכוח קטן, הסבירה ש"מי יודע מה יכול להתפתח בהמשך" - אני אמרתי שאם לא יוצא מההתחלה, אז לא. מעדיף שלא.

יש אירועים שצריכים להתקיים - או שלא אין באמצע.

היא החזירה שתתקשר לפני שתבוא. (היינו התעלמות מוחלטת ממה שאמרתי).

הייתה לי הקלה שהלכה ושלא היה כלום - כי פתאום קיבלתי סוג של פחד מוזר. הנוכחות שלה העיקה עלי.

ליד הדלת היא התעכבה הרבה ושם היה החצי ויכוח הזה על להגיע ולא להגיע.

הלכה.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בכל אופן - יום למחרת התעוררתי עם חשש מה שאולי יש פה משהו מעורער. שלא תבוא ותגיד משהו על רמזים מיניים מצידי בחוג המקצועי.

אז.... שלתתי וואסאפ, מקצועי.

ענתה אחרי כמה זמן עם סמלמילים של אהבה - אושר ושלווה.

נרגעתי.

האמת עד לתשובה - עבר לא מעט זמן - וכאן כבר התחלתי לחשוש.

אולי אפילו מעבר.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

זה הזכיר לי שפעם מזמן שהייתי מזיין נשים - שאלה שלא הייתי רוצה לקשר מעבר לבסיסי, הייתי דואג לנהל המשך קשר מתועד של עוד כמה זמן, על מנת להיות בטוח שבלאגן לא יצא שם.

הפכתי לפראנואיד.
אישוניאיש.
עייפה נפשי היום.
צודק במאה אחוז. כבר קרה לי משהו כזה.
השיחות המוקדמות היו לעילא ולעילא. אינטליגנטית. קוהרנטית. מעניינת. מצחיקה. עם רמזי טיזינג קלילים.

אבל בפגישה הראשונה מצאתי מישהי שלקחה את הטיזינג והעלתה אותו בסדרי גודל. לרמה כזו שחששתי להיעצר על ידי המשטרה עקב הפרעה לסדר הציבורי. יחד עם זה ראיתי שלחלוטין לא מדובר כאן באפשרות לעליית מדרגה, ומדובר במישהי שנהנית מעצם השלבים המוקדמים. זו פשוט שריטה שכזו.

מיותר לציין שלא היה המשך לקשר הזה.
לכל אחד יש שריטות, אבל פה נראה לי משהו חשוד עד כדי מסוכן.
 
נתקלתי בגברת אחת לאחרונה, בנסיבות חצי מקצועיות.

באה אלי - דיברה על מין ללא הפסקה, בין היתר, על עברה המיני הפעיל מאוד מאוד מאוד.

אפילו טרחה לספר לי על העדפות במין ועוד ועוד - לא שאלתי שאלות ברמה שכזאת - זה די ברור.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

היה משהו בוטא, לא בדיוק הטעם שלי, אבל .... נכנסתי לאווירה, בכל זאת שיחה על מין באמצע היום בלי הפסקה.

היה לי ברור שזאת פתיחה מינית.

הצעתי לה להתפשט - כי חבל רק לדבר.

הסבירה/אמרה שצריך להפשיט אותה - קמתי על מנת לסייע - לא רצתה.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

בסיומו של הליך לא היה דבר.

ממש לא היה כלום ושום דבר.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

כאשר ראיתי שלא יהיה דבר והיא לא ממש הולכת, אלא התאהבה בכיסא, הסברתי לה שאני צריך גם לעבוד.

היא הציעה לבוא עוד פעם אלי עוד כמה זמן - שוב חצי מקצועי עם רמזים לאישי - אני כבר למוד סבל ומכאוב - הצעתי שלא.

אין לי כוח לשכאלה זה גם מה שאמרתי.

יש דברים "נכונים" שמתפתחים נכון ויש כאלה שלא. וזהו.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

היא ניהלה איתי סוג של ויכוח קטן, הסבירה ש"מי יודע מה יכול להתפתח בהמשך" - אני אמרתי שאם לא יוצא מההתחלה, אז לא. מעדיף שלא.

יש אירועים שצריכים להתקיים - או שלא אין באמצע.

היא החזירה שתתקשר לפני שתבוא. (היינו התעלמות מוחלטת ממה שאמרתי).

הייתה לי הקלה שהלכה ושלא היה כלום - כי פתאום קיבלתי סוג של פחד מוזר. הנוכחות שלה העיקה עלי.

ליד הדלת היא התעכבה הרבה ושם היה החצי ויכוח הזה על להגיע ולא להגיע.

הלכה.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בכל אופן - יום למחרת התעוררתי עם חשש מה שאולי יש פה משהו מעורער. שלא תבוא ותגיד משהו על רמזים מיניים מצידי בחוג המקצועי.

אז.... שלתתי וואסאפ, מקצועי.

ענתה אחרי כמה זמן עם סמלמילים של אהבה - אושר ושלווה.

נרגעתי.

האמת עד לתשובה - עבר לא מעט זמן - וכאן כבר התחלתי לחשוש.

אולי אפילו מעבר.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

זה הזכיר לי שפעם מזמן שהייתי מזיין נשים - שאלה שלא הייתי רוצה לקשר מעבר לבסיסי, הייתי דואג לנהל המשך קשר מתועד של עוד כמה זמן, על מנת להיות בטוח שבלאגן לא יצא שם.

הפכתי לפראנואיד.
אישוניאיש.
עייפה נפשי היום.
כמעט אמרתי 'סחטיין' שהתאפקת וידעת להגיד 'לא תודה' לגברת שכמעט מתחננת אבל אז המשכתי לקרוא והבנתי שזאת הפרנואידיות שבאה עם הניסיון.

ואם זה כך, אולי עדיף לנהוג אחרת בפעם הבאה כבר מראש. אלא אם אתה בטוח ורוצה ולהוציא את זה כמובן מחוץ למשרד (דיי נו, כולכם פה עושים הכל במשרדים? אני חייבת משרד).
 

Gu987

Well-known member
כמעט אמרתי 'סחטיין' שהתאפקת וידעת להגיד 'לא תודה' לגברת שכמעט מתחננת אבל אז המשכתי לקרוא והבנתי שזאת הפרנואידיות שבאה עם הניסיון.

ואם זה כך, אולי עדיף לנהוג אחרת בפעם הבאה כבר מראש. אלא אם אתה בטוח ורוצה ולהוציא את זה כמובן מחוץ למשרד (דיי נו, כולכם פה עושים הכל במשרדים? אני חייבת משרד).
אנחנו כולנו עושים time sharing למשרד אחד.
זה קצת מביך אם זה נופל לנו על אותה השעה, אבל מתגברים.
 

אישון34

Active member
כמעט אמרתי 'סחטיין' שהתאפקת וידעת להגיד 'לא תודה' לגברת שכמעט מתחננת אבל אז המשכתי לקרוא והבנתי שזאת הפרנואידיות שבאה עם הניסיון.

ואם זה כך, אולי עדיף לנהוג אחרת בפעם הבאה כבר מראש. אלא אם אתה בטוח ורוצה ולהוציא את זה כמובן מחוץ למשרד (דיי נו, כולכם פה עושים הכל במשרדים? אני חייבת משרד).
את יכולה לראות במשרד שלי את המשרד שלך....


אישוניאיש.
לבטח שאת באה להיות איתי.
 
למעלה