מערך שנתוניו הם משתנים

מערך שנתוניו הם משתנים

אפשר לעשות:
<% dim arr(3,3) %>​
ניסיתי לעשות את אותו הדבר עם משתנים, לדוגמא:
<% s=3 a=3 dim arr(s,a) %>​
מדוע זה לא עובד? תודה מראש!
 
כי גודל של מערך חייב להיות קבוע

כי לקבוע דינאמית את הגודל, משתמשים ב-Redim. בזהירות, זה מאוד לא יעיל...
 
למעלה