מערך כלכלה למגינים...

מערך כלכלה למגינים...

למישהו יש את הטקסט של ילד א' וילד ב' שהופיע במערך כלכלה השנה של שכבת מגינים? ממש חשוב...תודה!
 
למעלה