מעמד הר סיני בפרשת ואתחנן

מעמד הר סיני בפרשת ואתחנן

השבת פרשת ואתחנן (שבת נחמו) בתוך הפרשה קוראים את עשרת הדברות.
כאן בציור עשרת הדיברות חלולים בתוך פרוסת עץ דק.
הציור ציירתי באקריליק על דיקט מאחורי לוחות הברית התקנתי נורות לד
נותן אפקט אור בראש הר סיני
זאת טכניקה משולבת

 
למעלה