מעמדה הסטטוטורי של מע"צ

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
מעמדה הסטטוטורי של מע"צ

מעמדה הסטטוטורי של מע"צ
נבחנת אפשרות להפיכת מע"צ ל"רשות דרכים" סטטוטורית במשרד התחבורה ועדה מקצועית, בינמשרדית, בראשות מנכ"ל משרד התחבורה, סלמן בן ציון דנה היום לראשונה בהצעות לשינוי מעמדה הסטטוטורי והמבנה הארגוני של מע"צ, האחראית על פיתוח ואחזקה של רשת הכבישים הבינעירוניים בארץ. בין ההצעות הנבחנות: הפיכתה של מע"צ ל"רשות דרכים" סטטוטורית במשרד התחבורה. רשות זו תהיה מבוססת על מבנה, תקציב וכללים שיותאמו באופן ייחודי לצרכים התחבורתיים של המדינה. מנכ"ל משרד התחבורה מינה שלושה צוותי משנה שידונו בהיבטים המשפטיים, הכלכלים והאירגונים הכרוכים בשינוי מעמדה של מע"צ וזאת במטרה לגבש הצעת החלטה המוסכמת על כל הגופים הממשלתיים הרלוונטים. הצעה זו תוגש לאישור הממשלה. מנכ"ל משרד התחבורה אמר בישיבה כי המבנה הנוכחי של מע"צ הוא מיושן ואינו מתאים למציאות התחבורתית של שנות ה-2000. "יש להתאים את מבנה מע"צ לתנאים המתחדשים של ענף התשתיות בישראל ולדרישת הציבור לקבלת שירות ברמה גבוהה יותר" הוסיף בן ציון. מנכ"ל מע"צ, עמי לקס ציין כי מע"צ נמצאת כיום ב"נחיתות מעמדית" לעומת גופים עצמאיים מקבילים, כמו חברת "כביש חוצה ישראל" או "נתיבי איילון" בכל הנוגע ליכולת לקבל החלטות תיפעוליות. לקס הוסיף כי מבחינה משפטית מע"צ נאלצת כיום להתמודד מול פרקליטים מהשורה הראשונה בכל הקשור לתביעות משפטיות המוגשות נגדה, בגין הפקעות הנדרשות לצורך סלילת כבישים או תביעות הנובעות מאישור תוכניות כבישים. בועדת ההיגוי חברים: מנכ"ל מע"צ, עמי לקס, מנהל אגף משרדים בנציבות שירות המדינה, מוטי אהרוני, היועצת המשפטית של משרד התחבורה, מלי סיטון, סמנכ"ל תכנון וכלכלה במשרד התחבורה, צ´ארלס סלומון, סמנכ"ל למשאבי אנוש במע"צ, ברכה פרקש, רכז תחבורה באוצר, אופיר קרני ויועץ מנכ"ל משרד התחבורה, עוזי יצחקי. מקור: אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה
 

reshef

New member
../images/Emo32.gif

מעמדה הסטטוטורי של מע"צ
נבחנת אפשרות להפיכת מע"צ ל"רשות דרכים" סטטוטורית במשרד התחבורה ועדה מקצועית, בינמשרדית, בראשות מנכ"ל משרד התחבורה, סלמן בן ציון דנה היום לראשונה בהצעות לשינוי מעמדה הסטטוטורי והמבנה הארגוני של מע"צ, האחראית על פיתוח ואחזקה של רשת הכבישים הבינעירוניים בארץ. בין ההצעות הנבחנות: הפיכתה של מע"צ ל"רשות דרכים" סטטוטורית במשרד התחבורה. רשות זו תהיה מבוססת על מבנה, תקציב וכללים שיותאמו באופן ייחודי לצרכים התחבורתיים של המדינה. מנכ"ל משרד התחבורה מינה שלושה צוותי משנה שידונו בהיבטים המשפטיים, הכלכלים והאירגונים הכרוכים בשינוי מעמדה של מע"צ וזאת במטרה לגבש הצעת החלטה המוסכמת על כל הגופים הממשלתיים הרלוונטים. הצעה זו תוגש לאישור הממשלה. מנכ"ל משרד התחבורה אמר בישיבה כי המבנה הנוכחי של מע"צ הוא מיושן ואינו מתאים למציאות התחבורתית של שנות ה-2000. "יש להתאים את מבנה מע"צ לתנאים המתחדשים של ענף התשתיות בישראל ולדרישת הציבור לקבלת שירות ברמה גבוהה יותר" הוסיף בן ציון. מנכ"ל מע"צ, עמי לקס ציין כי מע"צ נמצאת כיום ב"נחיתות מעמדית" לעומת גופים עצמאיים מקבילים, כמו חברת "כביש חוצה ישראל" או "נתיבי איילון" בכל הנוגע ליכולת לקבל החלטות תיפעוליות. לקס הוסיף כי מבחינה משפטית מע"צ נאלצת כיום להתמודד מול פרקליטים מהשורה הראשונה בכל הקשור לתביעות משפטיות המוגשות נגדה, בגין הפקעות הנדרשות לצורך סלילת כבישים או תביעות הנובעות מאישור תוכניות כבישים. בועדת ההיגוי חברים: מנכ"ל מע"צ, עמי לקס, מנהל אגף משרדים בנציבות שירות המדינה, מוטי אהרוני, היועצת המשפטית של משרד התחבורה, מלי סיטון, סמנכ"ל תכנון וכלכלה במשרד התחבורה, צ´ארלס סלומון, סמנכ"ל למשאבי אנוש במע"צ, ברכה פרקש, רכז תחבורה באוצר, אופיר קרני ויועץ מנכ"ל משרד התחבורה, עוזי יצחקי. מקור: אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה