מעיין-הלקוחה המציקה במסעדה, הערסית בבריכה שהכל מגיע לה.

מעיין-הלקוחה המציקה במסעדה, הערסית בבריכה שהכל מגיע לה.

אני משפיט כאלו אנשים כל יום בבריכה

נהנה לתת להם בראש , וגם לצעוק עליהם

ולהפריע לערסים במילוי תפקידם , שהוא להציק (חוץ מלהצביע ביבי )
 
למעלה