מעונות

מעונות

מישהו יתקן אותי אם אני טועה... ההרשמה למעונות איינשטין היא על ידי קנית טופס מדיונון וההרשמה למעונות מילמן וברודצקי היא על ידי שליחת התופם שנמצא באתר האגודה ??
 
למעלה