מעדכנת שבאתר של מכון קרני אפשר מהיום להזין ת.ז ולראות את מכתב התשובה

למעלה