מס הכנסה על השכרת דירה

arn1956

Member
ידוע לי שיש מסלול שבו הכנסה של עד 5100 ש"ח מהשכרת דירה, פטורה ממס. אם ההכנסה עולה על 5100 ש"ח לחודש יש מס חלקי או מלא (תלוי בהכנסה).
זה נקרא מסלול פטור מחא או חלקי
קישור:

השאלה: מה קורה אם השכרתי דירה בסכום שגדול מ-5100 ש"ח לחודש אך השכרתי אותה למשך חלק מהשנה כך שבממוצע שנתי קיבלתי פחות מ-5100 ש"ח לחודש.
למשל השכרתי דירה רק ל-10 חודשים (נניח שאני משכיר אותה החל מחודש מרץ עד סוף השנה הזו. זה יוצא 10 חודשים) ושכר הדירה הוא 6000 ש"ח לחודש.
שכר הדירה החודשי עולה על התקרה הפטורה (שהיא 5100 ש"ח) אבל אם נקח את כל שכר הדירה שאקבל השנה זה יצא רק 60 אלף ש"ח ואם נחלק את זה ל-12 יצא שבממוצע קיבלתי 5000 ש"ח לחודש בלבד. פחות מתקרת הפטור.
אז מה קורה במקרה כזה? עלי לשלם מס או לא?
 

roheshbon

Member
סעיף 2 לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן - 1990 מתנסח במונחים חודשיים וכך גם בקישור שצרפת ולכן עקרונית
המיסוי הוא חודשי וחודשים בהם הדירה לא הושכרה אינה נחשבים (ולכן הממוצע החודשי גבוה יותר).
בפרקטיקה לא זכור לי שמצהירים פר חודש....
 

arn1956

Member
לא כל כך הבנתי:
הבנתי שלפי החוק - צריך לחשב זאת במונחים חודשיים.
האם באופן פרקטי מצהירים זאת במונחים שנתיים?
 
למעלה