מספר שאלות

  • פותח הנושא Osh26
  • פורסם בתאריך

Osh26

New member
מספר שאלות

שלום רב, מישהו יכול בבקשה להסביר לי מניין הגיע האיסור על לבוש חשוף של אשה ? (אם יהיה אפשר להפנות אותי לפסוקים אני אשמח). בנוסף , החינוך הדתי מתיימר להמנע מחשיפה של ילדים לסרטים ומשחקים אלימים - אך בתורה מותרת האלימות במספר מקרים. האם לא מדובר בסתירה ? איפה נאמר שלאדם אסור להתערב בבריאה ? (הדת אוסרת על שכפולים גנטים וכו') האם נאמר שזהו תפקידו הבלעדי של האל ? אשמח אם תוכלו להפנות אותי לפסוקים ולפסיקות של רבנים , תודה רבה מראש ,
 
מספר תשובות

מישהו יכול בבקשה להסביר לי מניין הגיע האיסור על לבוש חשוף של אשה ? קיבלת בהר סיני 2 תורות 1בכתב ו1בע"פ שנכתבה בחלקה בגמרא כתוב בגמרא: "טפח באשה ערוה" הגמרא עברה תהליך מסויים כי היו מחלוקות עד שנפסקה הלכה כרבים בשלחן ערוך החינוך הדתי מתיימר להמנע מחשיפה של ילדים לסרטים ומשחקים אלימים - אך בתורה מותרת האלימות במספר מקרים. האם לא מדובר בסתירה ? האלימות היחידה שמוזכרת/מותרת בתורה היא רק כלפי רשעים/אויבים/אנשים שמחזיקים בא"י (הכל כאשר יש סנהדרין-לא עכשיו) גם החינוך החילוני לא בדיוק שמח מחשיפה של תלמידיו לאלימות - ראה פירסומות בTV+מצב הסכינים בנוער וכו' איפה נאמר שלאדם אסור להתערב בבריאה ? יש לנו מצות "לא תעשה" מהתורה שלא לערב מין בשאינו מינו - בין חיה בין צמח/פרי וכו' קוראים לזה כילאים שבת שלום
 

Osh26

New member
מספר הבהרות

קודם כל , תודה על הזמן , אף יש לי מספר שאלות נוספות : לא ברור לי האיסור על לבוש חשוף ואיך הפסוק אוסר על לבש חשוף . בנוסף , גם הציבור החילוני אוסר על חשיפה לאלימות , אך לא מקפיד כמו הציבור הדתי. האם יש איסור מפורש בתורה על אלימות או שמדובר בחינוך שאינו קשור לתורה ? האם נאמר במפורש שאין לנהוג באלימות או שזו פרשנות ? לגבי איסור התערבות בבריאה - היכן נאמר שהאל הוא הבורא של הכל ? היכן נאסר על האדם לערב מין שאינו במינו ? (האם יש פ סוק ספצפי ? )
 
הבהרה

תורת ישראל - כתורה מתחלקת ל2 (קיבלנו2 ממשה) אחת בכתב - היא כמו חידה / לכאורה סיפורים עם חוקים ומוסר - בפועל "קצת" יותר מזה.. אחת בע"פ - שנכתבה לאחר זמן מסויים לצערינו עם מחלוקות שבסוף הגיעו להכרעה ע"י גדולים ישראל האחרונים (הרמב"ם וכו') התורה שבכתב היא כמו חידה למי שרוצה להעמיק בה או לקיים את מצוותיה (אמנם כתוב לעשות ברית אבל לא כתוב איך/למי מותר/למי אסור/מה קורה אם..וכו-כך לגבי כל מצוה) למעשה , כותב התורה נתן לנו אותה עם התורה שבע"פ ואי אפשר לעשות הפרדה העצמה של עם ישראל אל מול העולם היא התורה שבע"פ כי אמנם יש לעולם את התורה שבכתב אבל הוא לא מבין אותה לעומק. התורה שבכתב היא לא מושלמת למי שרוצה להבין אותה ולקיים אותה - תחשוב שהבאתי לך חללית ללא הוראות הפעלה... אתה מXימום יכול לקלקל אותה..
 
האם יש איסור מפורש בתורה על אלימות

במנין מצוות התורה (תריג=613) ישנה מצווה-מצוות לא-תעשה שלא להכות שום אדם מישראל חז"ל לומדים את זה מהביטוי "לא יסיף" דברים כה ג שם מדובר על אדם שהכה את חבירו יש גם איסור לא להכות הורים שמות כא טו ישנו גם הפסוק שכולל את הכל "ואהבת לרעך כמוך" גם הוא מהתורה - והוא סוגר את כל הפינות יש גם איסור להרוג אנשים לגנוב אנשים לגזול אנשים לא לעשוק לא לענות אלמנה ויתום לא לשנוא אנשים כשרים מישראל לא לבייש לא לנקום לא לנטור שנאה בלב שלא למנוע מלהציל חבירו מסכנה לא להסיג גבול רעהו (הכל מהתורה) התורה שלנו די יסודית בעיניינים שבין אדם לחבירו (כל סוגי האלימות אני חושב..) אם כולם היו מקיימים ....
 
היכן נאמר שהאל הוא הבורא של הכל ?

אחד המסרים המרכזיים של התורה בכלל ושל תחילת ספר בראשית בפרט הוא שהאל ברא את העולם וזה מופיע בצורה פשוטה בפסוק הראשון ועם פירוט בהמשך צמחים בע"ח אדם וכו.. "בראשית ברא אלהים" פירוש המילה ברא=יש מאין אם לא - היה צריך להיות כתוב עשה או משהו בסגנון.. צריך ללמוד בעומק - עם המפרשים הקדמונים אמרתי - ללא התורה שבע"פ אי אפשר להבין (את האמת)
 
היכן נאסר על האדם לערב מין שאינו

במינו? "בהמתך לא תרביע כלאים" וקיבלו חז"ל דהוא הדין לגבי חיה ועוף ויקרא יט יט יש גם מצוה לא לסרס זכר משום בעל חי ויקרא כב כד
 
עיניין

הלבוש החשוף צריך חקירה מעמיקה כי בינתיים לא מצאתי בתורה במפורש צריך ללכת לספר שלחן ערוך לראות את ההלכה ואז ללכת לקטע בגמרא שממנו באה ההלכה ואז לראות מה כתב ולמה ומאיזה מקום בתורה נלקח שבוע טוב
 
ראוי להוסיף

שיש לנו מצווה מפורשת מהתורה שלא "ללכת בחוקות הגויים" ז"א נאסר עלינו להתנהג כמוהם מכל בחינה שהיא אחת הבחינות העיקריות------>הלבוש (גם לגבי גבר וגם לגבי אשה) ישנו גם איסור מהתורה שאסור לגבר להתלבש כמו אשה ואסור לאשה להתלבש כמו גבר---> דברים כב ה (אני חושב שמכא נלקח האיסור על לבוש חשוף)
 
למעלה