מספר נקודות בנושאים שונים
:

SiteMap

New member
מספר נקודות בנושאים שונים ../images/Emo13.gif :

1. מישהו יודע מה קורה עם הרפורמה בשווי מס רכבי הליסינג ? בכמה השווי אמור לעלות בינואר, ומה מתוכנן להמשך ? 2. נניח עבדתי בחברת הייטק בחוזה אישי 4 שנים, בשנה הראשונה הרווחתי 10K, בשנה השנייה 15K, בשלישית 20K וברביעית 25K במידה ואני מפוטר/מתפטר בתנאי פיטורים, אני מניח שהפיצויים (בהנחה ולא חתום על סעיף 14) הם 25K כפול 4, נכון ? 3. נניח ובשנה הרביעית עבדתי בשכר של 20K (במקום 25K) בחודשים האחרונים של השנה (כלומר, היתה ירידה בשכר), האם אני אקבל פיצויים של 25K כפול כמעט 4 שנים (פחות מספר החודשים האחרונים), ורק עבור החודשים האחרונים יחושב לפי 20 במקום 25 ? (כלומר, חישוב הפיצויים הוא לטובת העובד, כאשר יש עליה בשכר, לא מתחשבים בשכר הקודם הנמוך יותר, וכאשר יש ירידה בשכר, מתחשבים באופן יחסי בלבד בשכר הנמוך) 4. שמעתי שאם לא מפרישים לעובד תנאים סוציאלים על מלא השכר (למשל, רק על 80% מהשכר), אז גם במידה והעובד מתפטר ברצונו, מגיע לו פיצויים (גם אם לא חתם על סעיף 14), האם נכון הדבר ? (לא נראה לי שיש קשר בין הדברים..) 5. מה הפטור הנוכחי למשיכת הפיצויים ? והאם נכון שהחל מינואר 2009 כל הפיצויים שמעל התקרה לא ניתן יהיה למשוך אותם, גם אם מוכנים לשלם מס מלא, אלא הם ישארו לפנסיה ? 6. בהמשך לשאלה הקודמת, מה לגבי כספי פיצויים ישנים שלא נמשכו מכיוון שהם מעל התקרה, האם ניתן יהיה למשוך אותם ?
 

מדון

New member
תשובות

2 שכר אחרון כפול מספר השנים שעבדתה 3 לפי תקופה של שכר גבוהה ושירד לפי שכר שירד אם יש שכר נלוה שלא שיך לעבטדה פרופר כמו שעות נוספות ואז בעצם השכר הוא 80% אין מה להוסיף ,אם מראש הפרישו הפרשות נמוכות יש להשלימם ל 8.33% לכל חודש עבודה לפי השכר שעליו יש לבצעה הפרשה 5 התקרה היא 10.500 ש"ח לשנת עבודה כל משיכת פיצויים מקטינה את הפנסיה שלך בצורה משמעותית (להבנה 4000 ש"ח פנסיה = חסכון של 800,000 ש") 6 כן אם מס גבוהה מאוד
 

SiteMap

New member
תודה לך, תגובה :

3. כלומר, חישוב הפיצויים הוא לטובת העובד, כאשר יש עליה בשכר, לא מתחשבים בשכר הקודם הנמוך יותר, וכאשר יש ירידה בשכר, מתחשבים באופן יחסי בלבד בשכר הנמוך ? 5+6. אתה טוען שגם בשנה הבאה ניתן יהיה למשוך כספי פיצויים ישנים וחדשים, שלא נמשכו, תמורת תשלום מס שולי ?
 

מדון

New member
אתה יכול למשוך פיצויים ישנים רק עד תקרה של

10,500 אם לא משכתה דבר לפני כן אם משכתה אתה יכול היום למשוך את הפיצויים הישנים סביר שתשלם מס של 50% אין מס שולי לגבי פיצויים חדשים רק בגמר סיום מערכת עובד מעביד ואז גם עד 10,500 והיתרה חיבת במס גבוהה ביותר למה לך להוציא את הפיצויים אם אין לך צרות כספיות אתה פוגע בפנסיה שלך ובהנחות מס לעתיד
 

SiteMap

New member
רגע...

ענית קודם לגבי שאלה מספר 3, אבל לצורך ההבהרה : 3. כלומר, חישוב הפיצויים הוא לטובת העובד, כאשר יש עליה בשכר, לא מתחשבים בשכר הקודם הנמוך יותר, וכאשר יש ירידה בשכר, מתחשבים באופן יחסי בלבד בשכר הנמוך ? לגבי הפיצויים : א. מדוע 50% ? הרי אם הייתי מושך את כל הפיצויים כשקיבלתי אותם, הייתי משלם מס שולי... ב. הבנתי שיש תקנה חדשה שהחל משנה הבאה אי אפשר כלל למשוך פיצויים שמעל תקרת הפטור, ולכן היום אנשים מתרוצצים כדי למשוך את הכסף, לפני שהוא יסגר להם לגיל פרישה - אתה מכיר את הנושא ? תודה !
 

מדון

New member
מי אמר שמשלמים מס שולי על משיכת פיצויים !

עבדתה 6 שנים שנה א שכר 10,000 X שנה = 10000 ש"ח שנה ב שכר 15000 X שנה = 15000 ש"ח שנה ד שכר 20000 X שנתיים 40000 ש"ח שנה ה שכר 25000 X שנה = 25000 ש"ח שנה ו שכר 18000 X שנה = 180000 ש"ח כל הסכומים הנ"ל הם פיצויים כמה פיצויים מגיע לך חשבון ------------------ 108,000 ש:ח משיכה פטורה ממס 10,500 כפול 6 שנים = 63,000 ש"ח פטורים ממס כל שאר הכסף אם תמשוך יהיה חייב במס של 50 % תקנה זו של אי משכת פיצויים לא היתה אף פעם תמיד מס הכנסה נתן תקרה את מבין בהי טק אני במיסים וכל הקשור לעבודה בשנת 2000 נסגרה האופציה למשיכת תגמולים ללא מס אחרי 6 חודשי אי עבודה משנת 2000 גם זה נסגר ומשיכה משלמים 35% חוץ מאשר עומדים בקרטוריונים של מס הכנסה שהם קשיים מאוד רק לתגמולים אז שלא יספרו לך סיפורים ערבי ספורים יש המון בימי שיש
 

SiteMap

New member
בבקשה :

1. "שיעור המס החל על פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה לרבות מענק הסתגלות, פדיון ימי מחלה ותשלום מענק בגין אי הודעה מוקדמת המשולמים לעובד בעת עזיבת עבודה או פרישה הינו שיעור המס השולי של העובד וזאת לאחר מתן פטור מתשלום מס הכנסה בגובה מכפלת השכר הקובע לפיצויי פיטורים (ברוטו) או התקרה ( כ- 10,500 ש"ח נכון לשנת המס 2008 לכל שנת עבודה ) , כנמוך מביניהם, במספר שנות העבודה (נטו) (בניכוי חופשות ללא תשלום אם היו כאלה)." http://www.piturim.co.il/showCurrentPage.aspx?page=375 מהיכן לקחת את ה 50% ? 2. אני לא מדבר עם משיכה עם או בלי מס, אני מדבר על כך שהחל מינואר 2009 לא ניתן יהיה כלל למשוך את הפיצויים שנותרו, גם אם נסכים לשלם מס.
 

מדון

New member
תגיש בקשה לברור משיכה ותראה מה תקבל

לגבי 2009 לא יצא כל תיקון בנושא יש מצב שאנשים בני 55 או 60 לא ניתן למשוך פיצויים בגלל תיקון 3 שבו רוצים לצור לעובד מינימום מסוים של פנסיה
 

SiteMap

New member
אתה לא יכול לגבות את התשובה שלך בנתונים ?

צירפתי לינק שמסביר שמדובר במס שולי, האם תוכל לציין מהיכן לקחת את ה 50% ? מהחוק ? איזה סעיף ? תקנות ? איזה מספר ?
 

מדון

New member
מדובר על הסכום צשל 10500 עד פבואר 2009

אם אותם לא תמשוך אז הם יחשבו כהפקדה חדשה למרות שהם מופקים תקנה34 א יתחול בפברואר 2009 אז הסכומים שצינתי הפטורים ממס אותם יש למשוך ולהפקיד באזו קופה שהיא לא גמל (קרן נאמנות )
 

SiteMap

New member
מה אני שואל ומה אתה עונה... ../images/Emo13.gif

1. גובה מס במשיכת פיצויי פיטורין, אני טוען מס שולי, אתה טוען 50%. צירפתי לינק שמסביר שמדובר במס שולי, האם תוכל לציין מהיכן לקחת את ה 50% ? מהחוק ? איזה סעיף ? תקנות ? איזה מספר ? 2. לגבי פברואר 2009 - לא הבנתי כלום
אתה אומר שכל כספי הפיצויים עד פברואר 2009 יש למשוך ולהפקיד בקרן נאמנות (למשל) ?
 

מדון

New member
לעונך לינק זה סעיף87 מס הכנסה תקנה 34 א

http://www.articles.co.il/article/1884/תיקון סעיף 87 לפקודת מס הכנסה במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה אם לא צתליח להכנס כתוב לי ואני אנסה לשכתב את המעמר לגבי תקנה זו עקרון אומר שאם לא תמשוך את הפצויים שלך הפטורים ממס אז לא תוכל למשוך אותם הוני יותר מדובר רק על התרה לשנת עבודה 10500 ש"ח לשנה ולהפקיד אותם מחוץ לפנסיה התקנהאמורה להכנס לתןקף בפרואר 2009
 

מדון

New member
תשובה ראשונה בהבנתי אחרת ממה שכתבתה

לגבי הכספים הפטורים מס הכנסה יפעיל בינואר או פבורואר תרנה 34א שתסגור את הכספים הפוטורים למשיכה ולכן רצוי שהכספים שאפשר למשוך שלגבהם אין מערכת עוב מעביד כלומר שאתה זכאי למשיכתם לדוגמא אם אתה לא עובד היום והחשבון שעשיתי לך על הפיצויים הפטורים יש למשוך אותם ולשים בקרן נאמנות לא ממליץ למשיכת כספים שאין אלהם פטור כי המס השולי שלך גבוהה מאוד ודיעף שישארו בקרן או בפוליסה ויהיו חלק מהפנסיה שלך לאור התחזית של מס הכנסה עד 2013 אדם שיצא לפנסיה יהיה לו פטור ממס על פנסיה בסך 9000 ש"ח כו כן לפי תקון 3 של מס הכנסה כל אדם אשר יהיה לו 4000 ש"ח פנסיה ומעבר לכך יש לו עוד כספים שיכולים לתת לו פנסיה מעל יהיו עד 500,000 ש"ח בגיל פרישה פטורים ממס למשיכה הונית
 
למעלה