מספר ירוק

מספר ירוק

שני אחים ירשו מספר ירוק של מונית מאביהם. אחד האחים מעוניין להעביר את חלקו במספר הירוק, ללא תמורה לאחיו (היורש השני). מה עליהם לעשות? האם יש לעשות חוזה או רק להודיע למשרד התחבורה על ההעברה ללא תמורה?
 
למעלה