מספרים שכאלה

מספרים שכאלה

בחידה הבאה האותיות A, B, C וכן הלאה מציינות ספרות כלשהן. ABCDEFGHIJKL ו - GHIJKLABCDEF הם שני מספרים בני 12 ספרות. היחס בין העוקבים שלהם הוא 2/3. מהם המספרים?
 
רמז

שבעצם הוא מובן גם בלאו הכי: האותיות אינן מציינות בהכרח ספרות שונות! זה מובן, כי סה"כ יש יותר מ-10 אותיות. גם יכולות להיות "הרבה" ספרות זהות.
 
למעלה