מנסים להרוג אנשים כמו במירון

המפגינים טוענים שהמשטרה ניצלה את הצבת המחסומים כדי ליצור צוואר בקבוק ולדחוק אותם לשטח מצומצם משנחוץ. "הם עלולים להרוג מישהו בפרקטיקה הזאת, בנס לא נמחצתי שם", אמר פלג. "המשטרה מכניסה אותנו למצב בלתי אפשרי. על אף ידע שנצבר ואירועי עבר, הממשלה מאפשרת למשטרה לפעול באותה הדרך".

 
למעלה