מניעת רכישה באתר האינטרנט שלי מלקוחות שאני לא רוצה למכור להם

מניעת רכישה באתר האינטרנט שלי מלקוחות שאני לא רוצה למכור להם

האם אני כבעל אתר רכישות אונליין בתחום התיירות יכול מבחינה משפטית לחסום אדם ספציפי מלרכוש באתר שלי.
לקוח זה מנצל שירותי לרעה ומזיק לי עסקית ואני רוצה לממש זכותי לחסום אותו כפי שהייתי מונע ממנו שירות במשרד שלי.
 
למעלה