מנהרת דאדלי - אב קדמון של המטרו מ 1791

Ccyclist

Active member
לאחרונה התחלנו לצפות ביוטיוב של Foxes Afloat, זוג נשוי שגר על Narrow Boat - סירת תעלות מלבנית בת אורך סטנדרטי, ומטייל בכל רחבי מערכת התעלות והנהרות הבריטית.

בפרק שראינו אתמול היתה מנהרת תעלה שהיא אב קדמון של מערכות המטרו. הגודל הסטנדרטי של הסירות בר השוואה לקנה המידה של קרונות רכבת תחתית והמנהרה עם הגג המקומר דומה גם היא לפרופיל המעוגל של מנהרות התחתית העמוקה בלונדון.

מערכת התעלות בבריטניה (בעיקר באנגליה ו-ווילס) קדמה למערכת הרכבתית ב 50 שנה ובמקור סוסים בשביל שלצד התעלה גררו את הסירות. האלמנט העיקרי שהפך את התעלות לצורה תעשייתית מקדימה לרכבות הוא ה Lock , בריכה ברוחב של שתי סירות תעלה ואורך של סירה אחת, התחומה בסכרים נפתחים משני עבריה ומשמשת כמעלית מים בין שני מפלסי תעלה שונים. ה Lock מכתיב את מימדי הסירות וכן כללי תנועה הדומים במקצת למפגשי רכבות. עמידה ברציף שבגדת ה Lock מזכירה במובנים רבים עמידה על רציף רכבת.

בפרק הזה בני הזוג ומתנדב "מוליכים" סירה ששייכת לעמותה של תעלה מסויימת דרך מנהרת תעלה. ההולכה או Legging it היא פעולה של הולכת סירת תעלה בכוח אנושי. המנהרות נבנו בקנה מידה קטן מדי לסוסים (שהובלו בדרך קרקעית לקצה השני של המנהרה) וכדי להוביל את הסירות או שאדם אחד היה נשכב על גבו על גג הסירה ו"הולך" על גג המנהרה או ששני אנשים היו שוכבים על צידם ו"הולכים" על הקירות.


ערך המנהרה:

 
למעלה