מנהלת בפתח-אחות של הרוצח האכזרי

מנהלת בפתח-אחות של הרוצח האכזרי

נא לקרוא כתבת הארץ,ב http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1016122.html הודעה 46 מה דעתכם?
 
למעלה