מנגינה בערוגת הגינה

מנגינה בערוגת הגינה

מנגינה בגינה
מנגינה מתנגנת ובתוכה פורחת גינה
ובגינה עומד נגן כינור ומלחין מנגינה חדשה
והיא כמגננה לגנן שעובד בגינה ,
מהשמיים נופל מן ישר לפי הנגן
המנגן ושר ניגון נוגה באמצע הגינה
והגינה , מהמנגינה גדלה ןהתפתחה והפכה לגן פורח
ובה שושנה ענוגה והיא בקוציה מגינה על המנגינה
שמתנגנת בגינה.
ובאה לגינה נינה ואמרה גם לי יש מנגינה
שרוצה להיות מנוגנת בגינה בכלי נגינה
ראה אותה הנגן שמנגן בגיטרה, אמר לה :
יש לי עבורך כלי נגינה, שמנגן מנגינה מופלאה נגני איתי,.
ובסיום הנגינה הנהג יקח אותך לביתך
שם אמך רגינה ארוחה הכינה מירקות הגינה
ונינה ניגנה בגינה מנגינה קסומה
התפשטה המנגינה בכל הגינה
מכל עבר התקבצו ובאו להקשיב
למנגינה ולנגינה.
 

יעלקר

Well-known member
מנהל


 
למעלה