ממסר פחת חוק או המלצה?

omturi

New member
ממסר פחת חוק או המלצה?

האם זרם העומס של ממסר פחת מוגדר בחוק או שהוא המלצה ??(ביחס למפ"ז הראשי) זרם העומס מתכוון לזרם הניתוק של העומס ולא של זרם הדלף (30 מיליאמפר)
 

רשר

Active member
מנהל
ככל ציוד גם פחת צריך לעמוד בעומס

הצפוי לעבור במגעיו, אם הוא צריך להעביר את כל הזרם שיוצא מהמאמ"ת הראשי זרם העבודה שלו צריך להיות זהה או גבוה יותר, אם הוא מועמס רק בחלק מהמעגלים בלוח (ויש עוד ממסר לשאר המעגלים) הוא יכול להיות קטן מהמאמ"ת הראשי,
 
השלמה

ממסר הפחת יכול להיות קטן מהמפסק הראשי בתנאי שיש לפניו מא"ז שמגן על המגעיו ע"פ גודלו
 
למעלה