ממני אליכם

ממני אליכם

ה
מ
ו
ן
א
ה
ב
ה
ל
מ
ש
פ
ח
ת
ס
ה
ר
מרחל-נשמה
 

סהר-תמיכה

Active member
מנהל
גם לך

ובעיקר שזה יפרח בלבך, ובעיקר יפקח את עיניך לראות את זה במקומות שזה באמת נמצא...
 
למעלה