ממליץ לך לבדוק בעוד 2 אתרים שמצאתי עוד קצת חומר על הר 400

למעלה