ממזמן לא הבאת שיר ביידיש "היי ציגעלעך"

ממזמן לא הבאת שיר ביידיש "היי ציגעלעך"

הײ ציגעלעך, קוקט אהער צו מיר געשװינד א שײן לידעלע װעל איך אױפזינגען אײך אצינד פון א פאסטעכל הײבט דאס לידעלע אן און א מײדעלע װאס האט כּישוף אים געטאן. הײ ציגעלעך, הערט װאס װײטער איז געשען לוסטיק, לעבעדיק איז א מאל ס'פּאסטעכל געװען הײנט װי אומעטיק קוקט די שעפעלעך נישט אן בענקט נאכן מײדעלע װאס האט כּישוף אים געטאן הײ ציגעלעך הערט פון לידעלע דעם סוף װי יתומימלעך בלאנדזשען איצט זײנע בידנע שאף טיף אין טײכעלע ליגט דאס פּאסטעכל נאך הײנט און דאס מײדעלע זיצט בײם װאסערל און װײנט
 
תרגום מיידיש לעברית - גוגל - חחחחחחחחחחחח

עיכוב היי, נראה לי פה מהר lidele יפה אני aoyfzingen לך עכשיו של fastekhl מתחיל lidele ואת בחורה יש קסם זה נעשה. היי עיכוב, לשמוע מה עוד הוא עשה מרי, מרי היא לפעמים זה היה pastekhl עכשיו נראה כמה עצוב shefelekh די לא מיס הנערה צוחקת מי שיש לו קסם זה לא היי עיכוב לשמוע lidele סוף כמו isumimlekh החשוף שלו עכשיו מסכן כבשים עמוק בתוך בריכות הוא pastekhl עדיין היום והיא יושבת ליד Vaserl ולבכות
 
למעלה