מלחמת העולם השלישית

מלחמת העולם השלישית

למרות שבימים אלה לא צריך להיות גאון כדי לראות שעומדת לפרוץ מלחמה... קשה להתעלם מהדמיון שבקואליציה שיוצרת ארה"ב היום לבין מערכת הבריתות שהייתה באירופה לפני מלחמת העולם הראשונה. ואם האמריקאים מתעקשים על מערכת בריתות כזו היה עדיף אם הם היו מצרפים את המדינות הנכונות
 
למעלה