מלחמה לציונות בעמלק

יונקון

New member
מלחמה לציונות בעמלק../images/Emo26.gif

המאבק הראשון של עם ישראל במדבר הוא בעמלק. גם במשך הדורות מהווה עמלק את האוייב מספר אחד של עם ישראל. בבוא ישראל בשערי הארץ, יוצא הכנעני(עמלקי)מלך ערד, ועורך איתם מלחמה, כדי למנוע את כניסתם לארץ. בפעם השלישית, עורך המן, מזרע עמלק, תכנית השמדה וכליה לעם ישראל. בפעם הרביעית, הנאצים ימ"ש, תואמי עמלק, חוללו עלינו את השואה. בל ניתן לזאת להתקיים בפעם החמישית, כאשר הסמול והפ-ליסטים חוברים להם יחדיו לכלותינו. כתגובה לשינאה העזה מצידם, נזכור את ההבטחה: כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים. אכי"ר
 
למעלה