מלחה + איצטדיון טדי ביחד !

מצב
הנושא נעול.
מלחה + איצטדיון טדי ביחד !

מלחה + איצטדיון טדי ביחד !
צולם אתמול, 03.05.2004 ע"י אביתר רייטר. זוית חדשה מאזור ההר החצוב. עמדתי בתוך הסלעים.
 
ראיתי שיש פה חוסר ידע על הכרמלית

מלחה + איצטדיון טדי ביחד !
צולם אתמול, 03.05.2004 ע"י אביתר רייטר. זוית חדשה מאזור ההר החצוב. עמדתי בתוך הסלעים.
ראיתי שיש פה חוסר ידע על הכרמלית
אז בדיסק שלי יופיע הסיפור המלא כולל הכל. וכאן אתן לכם רק לטעום את ההתחלה... הרעיון להקמת קשר רכבתי בין שלושת מרכזיה של העיר חיפה עלה לראשונה בספרו של בנימין זאב הרצל "אלטנוילנד" המתאר את "חיפה כעיר נמל גדולה, עיר מסחר ותעשייה… ובה רכבת חשמלית שתקשר את הנמל עם אזור המגורים על רכס הכרמל". תאור נוסף המופיע ב"אלטנוילנד": "לכל השטנים, מה זה ?", קרא קינגסקורט, בהצביעו על קרון ברזל גדול שעבר ביעף מעל לצמרות הדקלים, כשמתוך חלונותיו ניבטים נוסעים. אופניו של אותו קרון לא היו מותקנים מתחתיו אלא מעליו, מעל לגג - תלוי היה ומרחף בפסי גשר אדירים עשויים ברזל. דוד ליטוואק הסביר: "זאת היא רכבת-האוויר החשמלית - מן הסתם ראיתם כאלה גם באירופה… כי בדרך זו ניתן להשתלט על הסעת המונים בצורה קלה ופחות מסוכנת - ובנייתה אף זולה היתה מבניית חשמליות או רכבות עיליות". שלטון המנדאט הבריטי בארץ בימיו הראשונים, החל נותן דעתו לבעיית הקשר המהיר והנוח בין רצועת החוף הנמוכה (העיר התחתית), מדרונות ההר (הדר הכרמל) ורכס הרי הכרמל. עם תום מלחמת העולם הראשונה, ביקש השלטון הצבאי הבריטי תוכניות שיפתרו בעיה זו ואף הוגשו לו 5 תוכניות. גם ההנהלה הציונית נתנה דעתה לכך ובשנת 1919 התעורר שוב הרעיון ע"י ד"ר ארתור רופין שהחל בתכנון הרכבת שתקשר בין 3 חלקי העיר המתפתחת. בשנים 1921 - 1922 הגה בעניין זה פנחס רוטנברג שאף הכין תוכנית ובין השנים 1927 - 1929 עסקו בתכנון המהנדסים בראייר את אלק. בשנת 1936 הועלתה תוכנית חדשה שמקור מימונה אמור היה לבוא מ"כספי הסכם ההעברה". כל התוכניות הללו לא יצאו אל הפועל ומאז ועד לשנת 1948 עלו מס' תוכניות לרכבת כבלים שתחבר את העיר התחתית לכרמל. לאחר קום המדינה, חודשו רעיונות שונים: בין היתר הוצעה הקמת רכבת אויר (רכבל) ורכבת כבלים שתעבור בחלקה על פני האדמה ובחלקה מתחת לפני האדמה. לאחר בדיקות ממושכות הוחלט בעירייה לדחות תוכניות אלה שהיו כרוכות בהפקעת קרקעות יקרה, בהריסת מבנים, בחוסר יעילות ובמטרדי רעש לתושבים. בעקבות מסקנות אלה התגבשה בעירייה דעה כי הפתרון היעיל ביותר הינו בהקמת רכבת תת-קרקעית שתחבר בקו ישר את שלושת מרכזיה של העיר. על הקמת הכרמלית בחיפה, במתכונתה הנוכחית, הוחלט בשנת 1953. באותה עת הוזמנו והגיעו מומחים משוויצריה ונוהל מו"מ עם יהודי רומני בשם מקסימוב שעמד בראש קבוצת בנקאים שוויצריים ושעליו המליצו חוגים רבי השפעה. נאמר עליו כי הוא משקיע בינ"ל שיוכל לממן את הפרוייקט. מקסימוב הציע כי עבודות ההקמה תבוצענה ע"י יצרן הרכבות השוויצרי VON ROLL אך לבסוף לא יצאה העיסקה אל הפועל. בשנת 1955 החלה העירייה לנהל מו"מ עם הנציג המקומי של החברה הצרפתית "חברת דונקירק לקבלנות" (COMPAGNIE DUNKERQUOISE D'ENTERPRISES, S.A) שהציעה לעירייה להקים את רכבת הכבלים התת-קרקעית - הכרמלית. בישיבתה מיום 05.05.1955 החליטה הנהלת העירייה לאשר עקרונית את המו"מ עם החברה הצרפתית ולהזמין את באי כוחה מצרפת לשם סיומו. בעקבות הזמנה זו הגיעה ארצה בחודש אוקטובר 1955 משלחת צרפתית רמת דרג שכללה את המהנדס הראשי של ה"מטרו" בפריז (הרכבת התחתית) - מר ז'אק גאסטון, המהנדס הראשי של "חברת דונקירק לקבלנות", שייצג גם את "החברה לחקר התעבורה והתקשורת" (SOCIÉTÉ D'ETUDES DE TRANSPORTS ET DE COMMUNICATIONS, S.A) ומנהלה של "החברה הצרפתית לעיסקאות בינ"ל". לאחר דיונים עם חברי המשלחת נחתם "זכרון דברים מקדמי" על-פיו קיבל על עצמו נציג שתי החברות הראשונות לעבד תוכנית ביצוע מפורטת להקמת רכבת כבלים תת-קרקעית. בסוף חודש דצמבר 1955 הוגשה לעירייה תוכנית שעובדה על-ידי שתי החברות הנ"ל - בסיוע מהנדסי ה"מטרו" מפריז וכללה טיוטת הסכם על תנאיו ונספחיו. בישיבתה של מועצת העירייה מיום 01.01.1956, הוחלט על ... המשך מעודכן עד ימינו בדיסק !!!
 

אורי404

New member
תמונה יפה ומאמר מעניין.

ראיתי שיש פה חוסר ידע על הכרמלית
אז בדיסק שלי יופיע הסיפור המלא כולל הכל. וכאן אתן לכם רק לטעום את ההתחלה... הרעיון להקמת קשר רכבתי בין שלושת מרכזיה של העיר חיפה עלה לראשונה בספרו של בנימין זאב הרצל "אלטנוילנד" המתאר את "חיפה כעיר נמל גדולה, עיר מסחר ותעשייה… ובה רכבת חשמלית שתקשר את הנמל עם אזור המגורים על רכס הכרמל". תאור נוסף המופיע ב"אלטנוילנד": "לכל השטנים, מה זה ?", קרא קינגסקורט, בהצביעו על קרון ברזל גדול שעבר ביעף מעל לצמרות הדקלים, כשמתוך חלונותיו ניבטים נוסעים. אופניו של אותו קרון לא היו מותקנים מתחתיו אלא מעליו, מעל לגג - תלוי היה ומרחף בפסי גשר אדירים עשויים ברזל. דוד ליטוואק הסביר: "זאת היא רכבת-האוויר החשמלית - מן הסתם ראיתם כאלה גם באירופה… כי בדרך זו ניתן להשתלט על הסעת המונים בצורה קלה ופחות מסוכנת - ובנייתה אף זולה היתה מבניית חשמליות או רכבות עיליות". שלטון המנדאט הבריטי בארץ בימיו הראשונים, החל נותן דעתו לבעיית הקשר המהיר והנוח בין רצועת החוף הנמוכה (העיר התחתית), מדרונות ההר (הדר הכרמל) ורכס הרי הכרמל. עם תום מלחמת העולם הראשונה, ביקש השלטון הצבאי הבריטי תוכניות שיפתרו בעיה זו ואף הוגשו לו 5 תוכניות. גם ההנהלה הציונית נתנה דעתה לכך ובשנת 1919 התעורר שוב הרעיון ע"י ד"ר ארתור רופין שהחל בתכנון הרכבת שתקשר בין 3 חלקי העיר המתפתחת. בשנים 1921 - 1922 הגה בעניין זה פנחס רוטנברג שאף הכין תוכנית ובין השנים 1927 - 1929 עסקו בתכנון המהנדסים בראייר את אלק. בשנת 1936 הועלתה תוכנית חדשה שמקור מימונה אמור היה לבוא מ"כספי הסכם ההעברה". כל התוכניות הללו לא יצאו אל הפועל ומאז ועד לשנת 1948 עלו מס' תוכניות לרכבת כבלים שתחבר את העיר התחתית לכרמל. לאחר קום המדינה, חודשו רעיונות שונים: בין היתר הוצעה הקמת רכבת אויר (רכבל) ורכבת כבלים שתעבור בחלקה על פני האדמה ובחלקה מתחת לפני האדמה. לאחר בדיקות ממושכות הוחלט בעירייה לדחות תוכניות אלה שהיו כרוכות בהפקעת קרקעות יקרה, בהריסת מבנים, בחוסר יעילות ובמטרדי רעש לתושבים. בעקבות מסקנות אלה התגבשה בעירייה דעה כי הפתרון היעיל ביותר הינו בהקמת רכבת תת-קרקעית שתחבר בקו ישר את שלושת מרכזיה של העיר. על הקמת הכרמלית בחיפה, במתכונתה הנוכחית, הוחלט בשנת 1953. באותה עת הוזמנו והגיעו מומחים משוויצריה ונוהל מו"מ עם יהודי רומני בשם מקסימוב שעמד בראש קבוצת בנקאים שוויצריים ושעליו המליצו חוגים רבי השפעה. נאמר עליו כי הוא משקיע בינ"ל שיוכל לממן את הפרוייקט. מקסימוב הציע כי עבודות ההקמה תבוצענה ע"י יצרן הרכבות השוויצרי VON ROLL אך לבסוף לא יצאה העיסקה אל הפועל. בשנת 1955 החלה העירייה לנהל מו"מ עם הנציג המקומי של החברה הצרפתית "חברת דונקירק לקבלנות" (COMPAGNIE DUNKERQUOISE D'ENTERPRISES, S.A) שהציעה לעירייה להקים את רכבת הכבלים התת-קרקעית - הכרמלית. בישיבתה מיום 05.05.1955 החליטה הנהלת העירייה לאשר עקרונית את המו"מ עם החברה הצרפתית ולהזמין את באי כוחה מצרפת לשם סיומו. בעקבות הזמנה זו הגיעה ארצה בחודש אוקטובר 1955 משלחת צרפתית רמת דרג שכללה את המהנדס הראשי של ה"מטרו" בפריז (הרכבת התחתית) - מר ז'אק גאסטון, המהנדס הראשי של "חברת דונקירק לקבלנות", שייצג גם את "החברה לחקר התעבורה והתקשורת" (SOCIÉTÉ D'ETUDES DE TRANSPORTS ET DE COMMUNICATIONS, S.A) ומנהלה של "החברה הצרפתית לעיסקאות בינ"ל". לאחר דיונים עם חברי המשלחת נחתם "זכרון דברים מקדמי" על-פיו קיבל על עצמו נציג שתי החברות הראשונות לעבד תוכנית ביצוע מפורטת להקמת רכבת כבלים תת-קרקעית. בסוף חודש דצמבר 1955 הוגשה לעירייה תוכנית שעובדה על-ידי שתי החברות הנ"ל - בסיוע מהנדסי ה"מטרו" מפריז וכללה טיוטת הסכם על תנאיו ונספחיו. בישיבתה של מועצת העירייה מיום 01.01.1956, הוחלט על ... המשך מעודכן עד ימינו בדיסק !!!
תמונה יפה ומאמר מעניין.
 

שי חלצי

New member
אביתר

ראיתי שיש פה חוסר ידע על הכרמלית
אז בדיסק שלי יופיע הסיפור המלא כולל הכל. וכאן אתן לכם רק לטעום את ההתחלה... הרעיון להקמת קשר רכבתי בין שלושת מרכזיה של העיר חיפה עלה לראשונה בספרו של בנימין זאב הרצל "אלטנוילנד" המתאר את "חיפה כעיר נמל גדולה, עיר מסחר ותעשייה… ובה רכבת חשמלית שתקשר את הנמל עם אזור המגורים על רכס הכרמל". תאור נוסף המופיע ב"אלטנוילנד": "לכל השטנים, מה זה ?", קרא קינגסקורט, בהצביעו על קרון ברזל גדול שעבר ביעף מעל לצמרות הדקלים, כשמתוך חלונותיו ניבטים נוסעים. אופניו של אותו קרון לא היו מותקנים מתחתיו אלא מעליו, מעל לגג - תלוי היה ומרחף בפסי גשר אדירים עשויים ברזל. דוד ליטוואק הסביר: "זאת היא רכבת-האוויר החשמלית - מן הסתם ראיתם כאלה גם באירופה… כי בדרך זו ניתן להשתלט על הסעת המונים בצורה קלה ופחות מסוכנת - ובנייתה אף זולה היתה מבניית חשמליות או רכבות עיליות". שלטון המנדאט הבריטי בארץ בימיו הראשונים, החל נותן דעתו לבעיית הקשר המהיר והנוח בין רצועת החוף הנמוכה (העיר התחתית), מדרונות ההר (הדר הכרמל) ורכס הרי הכרמל. עם תום מלחמת העולם הראשונה, ביקש השלטון הצבאי הבריטי תוכניות שיפתרו בעיה זו ואף הוגשו לו 5 תוכניות. גם ההנהלה הציונית נתנה דעתה לכך ובשנת 1919 התעורר שוב הרעיון ע"י ד"ר ארתור רופין שהחל בתכנון הרכבת שתקשר בין 3 חלקי העיר המתפתחת. בשנים 1921 - 1922 הגה בעניין זה פנחס רוטנברג שאף הכין תוכנית ובין השנים 1927 - 1929 עסקו בתכנון המהנדסים בראייר את אלק. בשנת 1936 הועלתה תוכנית חדשה שמקור מימונה אמור היה לבוא מ"כספי הסכם ההעברה". כל התוכניות הללו לא יצאו אל הפועל ומאז ועד לשנת 1948 עלו מס' תוכניות לרכבת כבלים שתחבר את העיר התחתית לכרמל. לאחר קום המדינה, חודשו רעיונות שונים: בין היתר הוצעה הקמת רכבת אויר (רכבל) ורכבת כבלים שתעבור בחלקה על פני האדמה ובחלקה מתחת לפני האדמה. לאחר בדיקות ממושכות הוחלט בעירייה לדחות תוכניות אלה שהיו כרוכות בהפקעת קרקעות יקרה, בהריסת מבנים, בחוסר יעילות ובמטרדי רעש לתושבים. בעקבות מסקנות אלה התגבשה בעירייה דעה כי הפתרון היעיל ביותר הינו בהקמת רכבת תת-קרקעית שתחבר בקו ישר את שלושת מרכזיה של העיר. על הקמת הכרמלית בחיפה, במתכונתה הנוכחית, הוחלט בשנת 1953. באותה עת הוזמנו והגיעו מומחים משוויצריה ונוהל מו"מ עם יהודי רומני בשם מקסימוב שעמד בראש קבוצת בנקאים שוויצריים ושעליו המליצו חוגים רבי השפעה. נאמר עליו כי הוא משקיע בינ"ל שיוכל לממן את הפרוייקט. מקסימוב הציע כי עבודות ההקמה תבוצענה ע"י יצרן הרכבות השוויצרי VON ROLL אך לבסוף לא יצאה העיסקה אל הפועל. בשנת 1955 החלה העירייה לנהל מו"מ עם הנציג המקומי של החברה הצרפתית "חברת דונקירק לקבלנות" (COMPAGNIE DUNKERQUOISE D'ENTERPRISES, S.A) שהציעה לעירייה להקים את רכבת הכבלים התת-קרקעית - הכרמלית. בישיבתה מיום 05.05.1955 החליטה הנהלת העירייה לאשר עקרונית את המו"מ עם החברה הצרפתית ולהזמין את באי כוחה מצרפת לשם סיומו. בעקבות הזמנה זו הגיעה ארצה בחודש אוקטובר 1955 משלחת צרפתית רמת דרג שכללה את המהנדס הראשי של ה"מטרו" בפריז (הרכבת התחתית) - מר ז'אק גאסטון, המהנדס הראשי של "חברת דונקירק לקבלנות", שייצג גם את "החברה לחקר התעבורה והתקשורת" (SOCIÉTÉ D'ETUDES DE TRANSPORTS ET DE COMMUNICATIONS, S.A) ומנהלה של "החברה הצרפתית לעיסקאות בינ"ל". לאחר דיונים עם חברי המשלחת נחתם "זכרון דברים מקדמי" על-פיו קיבל על עצמו נציג שתי החברות הראשונות לעבד תוכנית ביצוע מפורטת להקמת רכבת כבלים תת-קרקעית. בסוף חודש דצמבר 1955 הוגשה לעירייה תוכנית שעובדה על-ידי שתי החברות הנ"ל - בסיוע מהנדסי ה"מטרו" מפריז וכללה טיוטת הסכם על תנאיו ונספחיו. בישיבתה של מועצת העירייה מיום 01.01.1956, הוחלט על ... המשך מעודכן עד ימינו בדיסק !!!
אביתר
לכשיתחילו לבנות מערכת הסעת המונים רצינית בחיפה - נראה לך שישתמשו בין השאר בתוואי של הכרמלית? או שפשוט יסגרו אותה? כי חבל, זה כבר חפור, ויש תחנות בנויות...
 
תוואי הכרמלית בחיפה

אביתר
לכשיתחילו לבנות מערכת הסעת המונים רצינית בחיפה - נראה לך שישתמשו בין השאר בתוואי של הכרמלית? או שפשוט יסגרו אותה? כי חבל, זה כבר חפור, ויש תחנות בנויות...
תוואי הכרמלית בחיפה
חשוב להבהיר שתוואי הכרמלית אינו ניתן להסבה לשימוש של שום מערכת תחבורה אחרת מלבד קו רכבת כבלית שמתחיל בתחנת כיכר פריז ומסתיים בתחנת גן האם. הסיבה היא האופי הטכני של הקו, שבנוי כבעל שיפועים חדים מאוד, שמתאימים רק להפעלה על ידי רכבות מונעות בכבלים, כלומר רכבל. כמו רכבל אווירי, גם לרכבל תת-קרקעי אי-אפשר להוסיף המשכים ישירים למעט על-ידי החלפת רכבות בדרך. רכבות הכרמלית בנויות בצורה 'עקומה' על מנת שיתאימו לתוואי התלול, ולכן לא ניתן ממילא להשתמש בהן על מסילה רגילה, אופקית. (מה שכתבתי לעיל אינו מדויק לחלוטין - קיימים רכבלים אויריים בהם הקרוניות אינן מחוברות באופן קבוע לכבל, ועוברות במהלך הנסיעה בין מקטעי 'קו' שונים על-ידי ניתוק מהכבל וחיבור לכבל אחר)
 

שי חלצי

New member
אז הכרמלית בעצם אבודה?

תוואי הכרמלית בחיפה
חשוב להבהיר שתוואי הכרמלית אינו ניתן להסבה לשימוש של שום מערכת תחבורה אחרת מלבד קו רכבת כבלית שמתחיל בתחנת כיכר פריז ומסתיים בתחנת גן האם. הסיבה היא האופי הטכני של הקו, שבנוי כבעל שיפועים חדים מאוד, שמתאימים רק להפעלה על ידי רכבות מונעות בכבלים, כלומר רכבל. כמו רכבל אווירי, גם לרכבל תת-קרקעי אי-אפשר להוסיף המשכים ישירים למעט על-ידי החלפת רכבות בדרך. רכבות הכרמלית בנויות בצורה 'עקומה' על מנת שיתאימו לתוואי התלול, ולכן לא ניתן ממילא להשתמש בהן על מסילה רגילה, אופקית. (מה שכתבתי לעיל אינו מדויק לחלוטין - קיימים רכבלים אויריים בהם הקרוניות אינן מחוברות באופן קבוע לכבל, ועוברות במהלך הנסיעה בין מקטעי 'קו' שונים על-ידי ניתוק מהכבל וחיבור לכבל אחר)
אז הכרמלית בעצם אבודה?
כיוון שהיום לא משתמשים בה, ולפי מה שאתה אומר, נשמע כאילו גם אי אפשר יהיה להאריך את הקו בעתיד.
 

go around

New member
לא ניתן להשתמש בה כמעלית מטענים?

אז הכרמלית בעצם אבודה?
כיוון שהיום לא משתמשים בה, ולפי מה שאתה אומר, נשמע כאילו גם אי אפשר יהיה להאריך את הקו בעתיד.
לא ניתן להשתמש בה כמעלית מטענים?
במקום מעלית נוסעים. להוציא את המושבים ולהתחיל להעלות ולהוריד סחורות במעלה/מורד הכרמל.
 
../images/Emo62.gifאחלה רעיון

לא ניתן להשתמש בה כמעלית מטענים?
במקום מעלית נוסעים. להוציא את המושבים ולהתחיל להעלות ולהוריד סחורות במעלה/מורד הכרמל.
אחלה רעיון
אני אישית אוהבתלנסוע במעלית כשיוצא לי, אבל אז אני גם רואה כמה היא ריקה, אני לא מבינה את החיפאים, מה הם מעדיפים את הדרך הארוכה המפותלת והמפוקקת (אבל מקסימה ביופיה) על הדרך הקצרה והמהירה בכרמלית
נראה לי נורא מוזר. אבל אם זה כך וזה לא ריווחי אז הרעיון של GO AROUND מעולה, לא?
 
גם אני והילדים

הכרמלית בשימוש
אבל האם היא ריווחית? האם נוסעים בה מספיק אנשים? זו השאלה. אני אישית מאוד אוהבת את ה"מטרו", הקטנה שלנו
גם אני והילדים
מאד אוהבים לנסוע בה הלמטה למעלה, ללכת לגן האם ולפעמים לגן-חיות ולחזור בכרמלית לרכב שהשארתי בחניון התחתון. רגע השיא הוא מפגש הרכבות באמצע המנהרה. פעם מימין ופעם משמאל, וכן לראות את הרכבת מגיחה מהמנהרה, עם הרוח שבאה איתה. ידעתם שבתחנות הביניים, בכניסה לתחנה יש שלט אלקטרוני המראה את מיקומה של הכרמלית בכל רגע נתון ?? בתחנת הנביאים ראיתי שלט כזה.
 
נושא הרכבת הקלה בחיפה מת !

אביתר
לכשיתחילו לבנות מערכת הסעת המונים רצינית בחיפה - נראה לך שישתמשו בין השאר בתוואי של הכרמלית? או שפשוט יסגרו אותה? כי חבל, זה כבר חפור, ויש תחנות בנויות...
נושא הרכבת הקלה בחיפה מת !
אין לי מושג מה יעשה עם מנהרת הכרמלית ?! ימים יגידו ידידי !
 

seffic

New member
מהיכן הביטחון, עם כל הכבוד?

נושא הרכבת הקלה בחיפה מת !
אין לי מושג מה יעשה עם מנהרת הכרמלית ?! ימים יגידו ידידי !
מהיכן הביטחון, עם כל הכבוד?
אם זה היה תלוי באגד חיפה, אז שום דבר לא היה משתנה שם. אבל בשנים הקרובות, יוקם מרכז תחבורה חדש במקום המיפרצית, יחודש קו העמק,יוקם הרכבל לאוניברסיטה...וגם רכבת קלה, בעזרת השם!
 
הכל נכון חוץ מרכבת קלה בחיפה ! -

מהיכן הביטחון, עם כל הכבוד?
אם זה היה תלוי באגד חיפה, אז שום דבר לא היה משתנה שם. אבל בשנים הקרובות, יוקם מרכז תחבורה חדש במקום המיפרצית, יחודש קו העמק,יוקם הרכבל לאוניברסיטה...וגם רכבת קלה, בעזרת השם!
הכל נכון חוץ מרכבת קלה בחיפה ! -
יש לי את ההיכרות האישית עם האנשים שהיו אחראים לנושא והם הפסיקו לחלוטין את הפעילות בנושא זה עקב הוראה טפשית מדרגים גבוהים ! הלוואי והנושא יחודש ! לצערי אני מניח ששום רכבת קלה לא תהיה בישראל בשנים הקרובות. אתה יכול להתחיל לשכוח מרכבת קלה בירושלים ! ארון המתים של הקלה בירושלים כמעט מוכן !! נשארו עוד כמה מסמרים אחרונים לארון זה. דו"ח מבקר המדינה החדש מס' 54ב' גמר את האויר לפרוייקט.
 

אוהד11

New member
עד פרסום הדו"ח מספר אנשים גזרו

הכל נכון חוץ מרכבת קלה בחיפה ! -
יש לי את ההיכרות האישית עם האנשים שהיו אחראים לנושא והם הפסיקו לחלוטין את הפעילות בנושא זה עקב הוראה טפשית מדרגים גבוהים ! הלוואי והנושא יחודש ! לצערי אני מניח ששום רכבת קלה לא תהיה בישראל בשנים הקרובות. אתה יכול להתחיל לשכוח מרכבת קלה בירושלים ! ארון המתים של הקלה בירושלים כמעט מוכן !! נשארו עוד כמה מסמרים אחרונים לארון זה. דו"ח מבקר המדינה החדש מס' 54ב' גמר את האויר לפרוייקט.
עד פרסום הדו"ח מספר אנשים גזרו
קופון טוב וקברו את מדינת ישראל עם מה שנראה כרגע פיל לבן.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה