מלגת מחקר ללימודי דוקטורט

 • פותח הנושא שגית21980
 • פורסם בתאריך
ש

שגית21980

Guest
אני אמורה לקבל מלגת מחקר במסגרת הלימודים לדוקטורט ממוסד אקדמאי בארץ, האם המלגה פטורה ממס ?
 
על פי סעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה ניתן פטור למלגה לחוקר במהלך הלימודים במכון מחקר בישראל לפי התנאים הבאים –
 • ישנה תקרה לפטור (שנת 2021) עד 97,000 ₪ לשנה.
 • לא נתנה בעד המלגה שום תמורה מצד החוקר לרבות לתת התחייבות לתת שירות או מילוי תפקיד במכון המחקר.
 • אלו לא יחשבו כתמורה –
  • התחייבות של החוקר להקדיש את מרב מרצו וזמנו למחקר.
  • שימוש במחקר לרבות בדרך של פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד במחקר.
  • פעילות קהילתית או חברתית של החוקר מטעם מוסד המחקר.
 • התקופה שבה זכאי החוקר לפטור לתואר שלישי תעמוד על שמונה שנות מס מהיום שבו התחיל את הלימודים.
 
למעלה