מכתב רשום

itzikzo20131

New member
מכתב רשום

לפני שנתיים חתמתי על הסדר חוב עם בא כוחו של הבנק והתשלום מתבצע מידי חודש בחודשו. לפני כשבועיים שלחתי מכתב רשום עם אישור מסירה למנהל הסניף שבו בקשתי בירור על תוכניות החיסכון ששברתי לפני שנתיים שהיו אמורים להפחית מהסך החוב שאלתי מה אומר החוק מהו פרק הזמן שאני אמור לקבל תשובה? אגב לפני שנה שלחתי לו מכתב באותו נוסח ועדיין לא קיבלתי התיחסות .
 

הבולאי 2

New member
אז המנהל צוחק עליך. די בצכתבים.לך אליהם

ובמקביל פנה לפניות הצבור של הבנק ולמפקח על הבנקים בבנק ישרא ולממונה על החסכון.
לא צריך רשום. מכתב רגיל מספיק ובכל מכתב רשום למ אתה שולח העתק. אל תשקח לציין ,ואפילו לא לשלוח את מבקר המדינה.
 

itzikzo20131

New member
מכתב רשום

אני שאלתי מהו פרק הזמן שמנהל הסניף אמור לענות או להיחס למכתב. האם המשיב הוא משפטן?
 
לא יודע אם המשיב הוא משפטן

בכל מקרה ברור ששנה זה לא זמן סביר ומן הראוי לפנות עם השאלה

לפניות הציבור של הבנק.
 

עוד כהן

New member
לא כל דבר כתוב בחוק.

בחוק אין חובה על המשיב לענות.
מצד שני, אם זה יגיע לבית המשפט יתכן ויקבע שזה לא סביר שהמנהל לא ענה לך.
 
למעלה