מכתב פיטורים/הפסקת עבודה

מצב
הנושא נעול.
מכתב פיטורים/הפסקת עבודה

מכתב פיטורים/הפסקת עבודה
רק כדי לודא (שוב ושוב) כי מחר אני ניגשת למשפט על זה: האם המעסיק חייב לתת מכתב כזה אפילו אחרי חודשיים של עבודה? אני תובעת אותם על זה שבגלל שלא הסכימו לתת לי מכתב כזה אך הנחו אותי בפועל לא להגיע יותר לעבודה, בביטוח לאומי ראו אותי כמתפטרת ולא קיבלתי דמי אבטלה.
 
כן

מכתב פיטורים/הפסקת עבודה
רק כדי לודא (שוב ושוב) כי מחר אני ניגשת למשפט על זה: האם המעסיק חייב לתת מכתב כזה אפילו אחרי חודשיים של עבודה? אני תובעת אותם על זה שבגלל שלא הסכימו לתת לי מכתב כזה אך הנחו אותי בפועל לא להגיע יותר לעבודה, בביטוח לאומי ראו אותי כמתפטרת ולא קיבלתי דמי אבטלה.
כן
חייב לתת אם הוא פיטר אותך וחייב גם לתת הודעה מוקדמת או דמי הודעה מוקדמת.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה