מכרז האבטחה ברשות שדות התעופה

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
מכרז האבטחה ברשות שדות התעופה

מכרז האבטחה ברשות שדות התעופה
פרוטוקול מס´ ‎240 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. יום שני, כ"ו בטבת התשס"ג (‎30 בדצמבר ‎2002), שעה ‎13:00 סדר-היום: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על החלטת ועדת המכרזים העליונה של רשות שדות התעופה בנושא מכרז אבטחה.
 

Brendan

New member
הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות

מכרז האבטחה ברשות שדות התעופה
פרוטוקול מס´ ‎240 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. יום שני, כ"ו בטבת התשס"ג (‎30 בדצמבר ‎2002), שעה ‎13:00 סדר-היום: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על החלטת ועדת המכרזים העליונה של רשות שדות התעופה בנושא מכרז אבטחה.
הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות
פרוטוקול מס´ מישיבת ועדת הכלכלה מיום שלישי, י"ב בטבת התשס"ג - ‎17.12.02, שעה ‎11:45 סדר היום: הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון מס´ ‎11), התשס"ג-‎2002. בישיבה השתתף נציג פרום למען תחבורה ציבורית מר יורם אסידון
 

Brendan

New member
"הממשלה מחסלת את ענף מוניות השירות"

מכרז האבטחה ברשות שדות התעופה
פרוטוקול מס´ ‎240 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. יום שני, כ"ו בטבת התשס"ג (‎30 בדצמבר ‎2002), שעה ‎13:00 סדר-היום: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על החלטת ועדת המכרזים העליונה של רשות שדות התעופה בנושא מכרז אבטחה.
"הממשלה מחסלת את ענף מוניות השירות"
ארגון נהגי מוניות השירות: הרפורמה שיזם משרד התחבורה תשלח 5,000 משפחות ללשכות התעסוקה. כתבה: שי למדן מקור: YNET
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה