מכירת רכב פרטי ע"י עוסק מורשה

  • פותח הנושא ענת3431
  • פורסם בתאריך
ע

ענת3431

Guest
עוסק מורשה המוכר רכב פרטי ששימש בעסקו ובעת רכישתו לא קוזזו התשומות, האם מכירת הרכב היא עסקה החייבת במע"מ ?
 
מאחר ומדובר ברכב פרטי אשר בעת רכישתו לא קוזזו התשומות, מכירתו פטורה ממע"מ על פי סעיף 31(4) לחוק מע"מ – "מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות בשל רכישתו או יבואו, ..."
 
למעלה