מכירת מניות חברה עם יתרת זכות לבעל המניות

  • פותח הנושא יאיר1972
  • פורסם בתאריך
י

יאיר1972

Guest
אני מחזיק ב 100% ממניות החברה , יש לי בחברה יתרת זכות של 950 אש"ח ועלות המניות שלי היא 50 אש"ח, בחברה יש גם הפסדים צבורים לצורכי מס של מיליון ₪, בכוונתי למכור את מניות החברה ואת יתרת הזכות ב שקל אחד.

מה הם הביטי המס אצלי ואצל רוכש המניות.
 
היי יאיר ,
בצד של המוכר – ייוצר לך הפסד הון של 999 אש"ח המורכב מעלות ההשקעה בהון המניות ויתרת הזכות שלא הוחזרה לך. את הפסד ההון תוכל לקזז כנגד רווח הון או שבח ממכירת מקרקעין בשנת המכירה או בשנים הבאות ללא הגבלת זמן.

בצד של הרוכש – עלות המניות ויתרת הזכות של הרוכש היא שקל אחד, ככל והחברה תשלם לו את יתרת הזכות או חלקה ייווצר לו רווח הון מקבלת יתרת הזכות.

יש לשים לב – כי יתכן ותעלה טענה ע"י רשויות המס כי מדובר במחילת חוב לחברה המהוה הכנסה בידי חברה ולא יוותרו בידה הפסדים לצורכי מס.
בהצלחה
 
למעלה