מכיוון שבסופו של דבר הכל 0 ו 1

tenen

New member
מכיוון שבסופו של דבר הכל 0 ו 1

איך אני פותח את הקובץ ומוציא ממנו מחרוזת ארוכה של 0 ו 1?
 

ilankt

New member
הנה

Function ByteToBinary(ByVal A As Byte) As String Dim Tmp As Byte Dim Result As String Tmp = A Mod 2 Result = Tmp A = A \ 2 While A <> 0 Tmp = A Mod 2 Result = Tmp & Result A = A \ 2 Wend ByteToBinary = Result End Function Function GetFileBinary(FileName As String) As String Dim FileBuff As String, Result As String Dim I As Long Open FileName For Binary Access Read Lock Write As #1 FileBuff = Space(LOF(1)) Get #1, , FileBuff Close #1 Result = "" For I = 0 To Len(FileBuff) Result = Result & ByteToBinary(Asc(Mid(FileBuff, I, 1))) Next I GetFileBinary = Result End Function​
הפונקציה GetFileBinary מקבלת שם של קובץ ומחזירה מחרוזת ענקית של מספר בינארי.
 

tenen

New member
תודה אבל אין הגבלה לגודל של מחרוזת?

אוקי בהנחה שאת המחרוזת הזאת עכשיו אני שולח למחשב אחר איך אני יכול להפוך אותה שוב לקובץ?
 

ilankt

New member
אז למה בינארי בכלל?

מה רע באיך שזה עכשיו? מה שזה עשה זה פשוט הגדיל את הגודל של הקובץ פי 8!!! לא חבל? אפשר לשלוח את זה ככה בלי להפוך את זה לבינארי... כי זה מחרוזת כבר, כמו שקובץ כבר, רק פי שמונה יותר גדול...
 

tenen

New member
במידה וזה גדול פי 8 אז באמת

יכול להיות שזה לא הפתרון שאני מחפש.. אבל אני עדיין רוצה לנסות... חשבתי על איזה אלגוריתם לכיווץ שאני רוצה לנסות ואני צריך מספר בינארי בשבילו... איך אני יכול להפוך בחזרה את המחזורת לקובץ? ואיזה שינויים אני עושה פשוט כדי לשלוח את הקובץ כמו שהוא במחרוזת?
 
למעלה