מכוח מה מוענק לפקח של חברה מסוימת כוח לרשום דו"ח?

מצב
הנושא נעול.

איטלקי8

New member
מכוח מה מוענק לפקח של חברה מסוימת כוח לרשום דו"ח?

מכוח מה מוענק לפקח של חברה מסוימת כוח לרשום דו"ח?
אפילו שוטרים הרבה פעמים כותבים דו"חות בחוסר סמכות או שיש בהם פגמים אלה ואחרים.
זה נראה כאילו בתחום התחבורה הציבורית הכל מותר לפקח ולכאורה אין שום פגמים. הפקחים אפילו לא יודעים להשיב לשאלה הפשוטה של מכוח מה הם עושים את פעולת רישום הדו"ח. זה הדבר הכי בסיסי ואלמנטרי.

מה צריכה להיות ההכשרה של הפקחים האלה? מי קבע שההכשרה הזאת מספיק מקיפה? מי קבע שאזרח חייב להזדהות בפני פקח תחבורה ציבורית? מי קבע שיש בסמכותו של פקח תחבורה ציבורית לעכב אזרח עד אשר יגיע שוטר ומה פרק הזמן שמותר בכלל לעשות עיכוב כזה? האם במהלך אותו עיכוב הפקח צריך לומר לאזרח את החשד נגדו כפי שאמור לעשות שוטר? ועוד אלף ואחד שאלות משפטיות אחרות.

בקיצור, למה זה נראה כאילו לקחו אדם עשו לו הכשרה של רבע שעה ואז שלחו אותו לעבור באוטובוס ולבדוק שיש לכל אחד כרטיס ומי שאין לו לתת לו פתק מצוקמק שיקרא דו"ח שאין בו אפילו נימוק של העברה.
 

DRORIKO8

New member
אני רואה שאתה צובר קושיות לליל הסדר

מכוח מה מוענק לפקח של חברה מסוימת כוח לרשום דו"ח?
אפילו שוטרים הרבה פעמים כותבים דו"חות בחוסר סמכות או שיש בהם פגמים אלה ואחרים.
זה נראה כאילו בתחום התחבורה הציבורית הכל מותר לפקח ולכאורה אין שום פגמים. הפקחים אפילו לא יודעים להשיב לשאלה הפשוטה של מכוח מה הם עושים את פעולת רישום הדו"ח. זה הדבר הכי בסיסי ואלמנטרי.

מה צריכה להיות ההכשרה של הפקחים האלה? מי קבע שההכשרה הזאת מספיק מקיפה? מי קבע שאזרח חייב להזדהות בפני פקח תחבורה ציבורית? מי קבע שיש בסמכותו של פקח תחבורה ציבורית לעכב אזרח עד אשר יגיע שוטר ומה פרק הזמן שמותר בכלל לעשות עיכוב כזה? האם במהלך אותו עיכוב הפקח צריך לומר לאזרח את החשד נגדו כפי שאמור לעשות שוטר? ועוד אלף ואחד שאלות משפטיות אחרות.

בקיצור, למה זה נראה כאילו לקחו אדם עשו לו הכשרה של רבע שעה ואז שלחו אותו לעבור באוטובוס ולבדוק שיש לכל אחד כרטיס ומי שאין לו לתת לו פתק מצוקמק שיקרא דו"ח שאין בו אפילו נימוק של העברה.
אני רואה שאתה צובר קושיות לליל הסדר
 

846

Active member
ניקבעו תקנות חדשות שמאפשרות

מכוח מה מוענק לפקח של חברה מסוימת כוח לרשום דו"ח?
אפילו שוטרים הרבה פעמים כותבים דו"חות בחוסר סמכות או שיש בהם פגמים אלה ואחרים.
זה נראה כאילו בתחום התחבורה הציבורית הכל מותר לפקח ולכאורה אין שום פגמים. הפקחים אפילו לא יודעים להשיב לשאלה הפשוטה של מכוח מה הם עושים את פעולת רישום הדו"ח. זה הדבר הכי בסיסי ואלמנטרי.

מה צריכה להיות ההכשרה של הפקחים האלה? מי קבע שההכשרה הזאת מספיק מקיפה? מי קבע שאזרח חייב להזדהות בפני פקח תחבורה ציבורית? מי קבע שיש בסמכותו של פקח תחבורה ציבורית לעכב אזרח עד אשר יגיע שוטר ומה פרק הזמן שמותר בכלל לעשות עיכוב כזה? האם במהלך אותו עיכוב הפקח צריך לומר לאזרח את החשד נגדו כפי שאמור לעשות שוטר? ועוד אלף ואחד שאלות משפטיות אחרות.

בקיצור, למה זה נראה כאילו לקחו אדם עשו לו הכשרה של רבע שעה ואז שלחו אותו לעבור באוטובוס ולבדוק שיש לכל אחד כרטיס ומי שאין לו לתת לו פתק מצוקמק שיקרא דו"ח שאין בו אפילו נימוק של העברה.
ניקבעו תקנות חדשות שמאפשרות
למבקר תח"צ לבקש מנוסע להזדהות, לתת דו"ח ולעכב את הנוסע עד שתגיע המשטרה.
 
מכוח החוק בכבודו ובעצמו

מכוח מה מוענק לפקח של חברה מסוימת כוח לרשום דו"ח?
אפילו שוטרים הרבה פעמים כותבים דו"חות בחוסר סמכות או שיש בהם פגמים אלה ואחרים.
זה נראה כאילו בתחום התחבורה הציבורית הכל מותר לפקח ולכאורה אין שום פגמים. הפקחים אפילו לא יודעים להשיב לשאלה הפשוטה של מכוח מה הם עושים את פעולת רישום הדו"ח. זה הדבר הכי בסיסי ואלמנטרי.

מה צריכה להיות ההכשרה של הפקחים האלה? מי קבע שההכשרה הזאת מספיק מקיפה? מי קבע שאזרח חייב להזדהות בפני פקח תחבורה ציבורית? מי קבע שיש בסמכותו של פקח תחבורה ציבורית לעכב אזרח עד אשר יגיע שוטר ומה פרק הזמן שמותר בכלל לעשות עיכוב כזה? האם במהלך אותו עיכוב הפקח צריך לומר לאזרח את החשד נגדו כפי שאמור לעשות שוטר? ועוד אלף ואחד שאלות משפטיות אחרות.

בקיצור, למה זה נראה כאילו לקחו אדם עשו לו הכשרה של רבע שעה ואז שלחו אותו לעבור באוטובוס ולבדוק שיש לכל אחד כרטיס ומי שאין לו לתת לו פתק מצוקמק שיקרא דו"ח שאין בו אפילו נימוק של העברה.
מכוח החוק בכבודו ובעצמו
מי קבע? הכנסת
הקביעות העקרוניות נקבעו בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94) - אפילו לא בתקנות, אלא ממש בחוק של הכנסת.

הפירוט של הוראות החוק הלכה למעשה נקבע בהוראות של המפקח על התעבורה.
[URL]http://www.superbus.co.il/public/pikoah.pdf[/URL]

לגבי עיכוב עד הגעת שוטר - תתפלא, אבל גם לאדם פרטי יש בנסיבות מסויימות סמכות לעכב אדם אחר לפי סעיף 75 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו - 1996:
"
75. (א) כל אדם רשאי לעכב אדם אחר עד לבואו של שוטר אם נתקיים אחד מאלה:
(1) האדם חשוד כי ביצע בפניו עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש;
(2) אדם אחר הקורא לעזרה מצביע על אדם החשוד שביצע בפניו עבירה, כאמור בפסקה (1),
והכל אם יש חשש שהחשוד יימלט או שזהותו אינה ידועה.
(ב) חשוד שעוכב לפי סעיף קטן (א), יימסר לשוטר ללא דיחוי, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלוש שעות.
(ג) המבצע עיכוב לפי סעיף קטן (א), רשאי להשתמש בכוח סביר, אם החשוד סירב להיעתר לבקשת העיכוב, ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום לחשוד חבלה.
"

אם נוסע שיש חשד שלא שילם על הנסיעה (בעברית פשוטה חשד לגניבה) לא מוכן להזדהות בפני "נציג בעל רשיון", אז לאותו נציג יש סמכות לעכב את הנוסע.
 

אלון 58

New member
חרטא-ברטא...,

מכוח החוק בכבודו ובעצמו
מי קבע? הכנסת
הקביעות העקרוניות נקבעו בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94) - אפילו לא בתקנות, אלא ממש בחוק של הכנסת.

הפירוט של הוראות החוק הלכה למעשה נקבע בהוראות של המפקח על התעבורה.
[URL]http://www.superbus.co.il/public/pikoah.pdf[/URL]

לגבי עיכוב עד הגעת שוטר - תתפלא, אבל גם לאדם פרטי יש בנסיבות מסויימות סמכות לעכב אדם אחר לפי סעיף 75 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו - 1996:
"
75. (א) כל אדם רשאי לעכב אדם אחר עד לבואו של שוטר אם נתקיים אחד מאלה:
(1) האדם חשוד כי ביצע בפניו עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש;
(2) אדם אחר הקורא לעזרה מצביע על אדם החשוד שביצע בפניו עבירה, כאמור בפסקה (1),
והכל אם יש חשש שהחשוד יימלט או שזהותו אינה ידועה.
(ב) חשוד שעוכב לפי סעיף קטן (א), יימסר לשוטר ללא דיחוי, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלוש שעות.
(ג) המבצע עיכוב לפי סעיף קטן (א), רשאי להשתמש בכוח סביר, אם החשוד סירב להיעתר לבקשת העיכוב, ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום לחשוד חבלה.
"

אם נוסע שיש חשד שלא שילם על הנסיעה (בעברית פשוטה חשד לגניבה) לא מוכן להזדהות בפני "נציג בעל רשיון", אז לאותו נציג יש סמכות לעכב את הנוסע.
חרטא-ברטא...,
אם למשל פקח של הרק"ל רוצה לעכב נוסע מחוץ לרכבת,אין שום חוק שיאפשר לו לאחוז באזרח ולמנוע ממנו לברוח,ושילך לחפש אותו,אם האזרח לא הזדהה,אז באמת "שיחפש אותו בסיבוב".
 

mister K

New member
שום חרטא ושום ברטא

חרטא-ברטא...,
אם למשל פקח של הרק"ל רוצה לעכב נוסע מחוץ לרכבת,אין שום חוק שיאפשר לו לאחוז באזרח ולמנוע ממנו לברוח,ושילך לחפש אותו,אם האזרח לא הזדהה,אז באמת "שיחפש אותו בסיבוב".
שום חרטא ושום ברטא
אתה טועה לחלוטין.
החוק חד משמעית מאפשר לפקח לעכב נוסע עד לבוא המשטרה.
 

אלון 58

New member
לא שאני מתכוון חו"ח לעשות משהו כזה...,

שום חרטא ושום ברטא
אתה טועה לחלוטין.
החוק חד משמעית מאפשר לפקח לעכב נוסע עד לבוא המשטרה.
לא שאני מתכוון חו"ח לעשות משהו כזה...,
אבל אם ה"פקחים" האלה ינסו לעצור ו/או לעכב אדם וזה יברח מבלי שזה הזדהה כלל,שילכו "לחפש מחט בערימת שחת",ועד שהמשטרה תגיע,אם בכלל,הוא גם יוכל להגיע לעיר אחרת,למיטב ידיעתי אין הם יכולים להחזיקו פיזית ובטח שלא לאזוק,כל זה טוב רק אם יש משטרה במקום,ולא כשצריך להמתין לה,ולא צריך להאמין לכל הפלצה של גופים כאלה ואחרים,כי לרוב "מעצרים" שלא בידי המשטרה לא עוברים בג"ץ,וגם לא בית-משפט בדרג נמוך יותר.
 

איטלקי8

New member
צר לי, אבל זה מוכיח בדיוק את ההפך

מכוח החוק בכבודו ובעצמו
מי קבע? הכנסת
הקביעות העקרוניות נקבעו בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94) - אפילו לא בתקנות, אלא ממש בחוק של הכנסת.

הפירוט של הוראות החוק הלכה למעשה נקבע בהוראות של המפקח על התעבורה.
[URL]http://www.superbus.co.il/public/pikoah.pdf[/URL]

לגבי עיכוב עד הגעת שוטר - תתפלא, אבל גם לאדם פרטי יש בנסיבות מסויימות סמכות לעכב אדם אחר לפי סעיף 75 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו - 1996:
"
75. (א) כל אדם רשאי לעכב אדם אחר עד לבואו של שוטר אם נתקיים אחד מאלה:
(1) האדם חשוד כי ביצע בפניו עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש;
(2) אדם אחר הקורא לעזרה מצביע על אדם החשוד שביצע בפניו עבירה, כאמור בפסקה (1),
והכל אם יש חשש שהחשוד יימלט או שזהותו אינה ידועה.
(ב) חשוד שעוכב לפי סעיף קטן (א), יימסר לשוטר ללא דיחוי, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלוש שעות.
(ג) המבצע עיכוב לפי סעיף קטן (א), רשאי להשתמש בכוח סביר, אם החשוד סירב להיעתר לבקשת העיכוב, ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום לחשוד חבלה.
"

אם נוסע שיש חשד שלא שילם על הנסיעה (בעברית פשוטה חשד לגניבה) לא מוכן להזדהות בפני "נציג בעל רשיון", אז לאותו נציג יש סמכות לעכב את הנוסע.
צר לי, אבל זה מוכיח בדיוק את ההפך
בשום מקום שם לא כתוב שיש לפקח סמכות לעכב את הנוסע.
&nbsp
ואגב, אולי הפרשנות שלך היא שמדובר בגניבה.. אם תסתכל בחוק העונשין על ההגדרה של גנבה אתה תגלה בדיוק את ההפך.
&nbsp
שלישית זה משעשע אותי שכתוב שם שהנהג יכול לאשר את הנסיעה כאשר קורא הכרטיס החכם לא עובד... מנגד, נהג המטרונית בכלל לא מתייחס לאנשים שמדברים אליו. בוא בזמן שירות הלקוחות של החברה לא עונה וממש במקרה פקחים עלו תחנה אחת אחרי כך שלא היה אפשר גם לרדת ולתקף בתחנת ביניים כלשהי.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה