מכה לערבו-שמאלנים ולמסע ההסתה האנטישמי שלהם בדנמרק

למעלה