מי שיש לו קצת שכל....

מי שיש לו קצת שכל....

קצת עדין יכול להבין כי אין הזמן כלום כי העבר אין והעתיד אינו עדין והווה כהרף עין נמצא שעיקר הזמן של האדם הוא רק זו הרגע קלה שהוא עומד בה כי העבר כבר עבר ואיננו והעתיד מי יודע מה יהיה וייולד בו ואין לו לעת עתה רק זו הרגע! והכלל-שאין אתה יודע כלל רק:כל אשר תמצא לעשות בכחך-עשה וכל זמן שאתה יכול לחטוף מזה העולם העובר איזה דבר שבקדושה דיבור תורה או תפילה או איזה מצוות צדקה וגמ"ח -מה טוב! כי לא יישאר ממך סוף כל סוף כי אם זה לבד ואם תלך בדרך הזה תמיד סוף כל סוף תגיע לתכלית הטוב והנצחי בזה ובבא!
 
למעלה