מי שחושב שניצחון הרפובליקנים באמריקה יוריד לחץ מישראל טועה!

מי שחושב שניצחון הרפובליקנים באמריקה יוריד לחץ מישראל טועה!

נהפוך הוא אירופה ויתר העולם ימשיכו בלחץ ויגבירו אותו .יש גם יצוא לאירופה ובמיליארדים תחשבו על זה ,חלק מהמוצרים שלנו כבר מוחרמים ,אלא שממשלת החידלון מסתירה מהעם .אבל לא לעולם חוסן גם באמריקה .ומי שחושב שהרפובליקנים יתנו לביבי וחבריו להשתולל בהתנחלויות טועה ומטעה .יהיה יותר גרוע לישראל גם עכשיו וגם בעתיד .
הדרך היחידה להוריד לחץ מישראל הוא להעיף את עלובי החיים השולטים עלינו מהחיים הפוליטים ,ולתת למנהיגים חפצי חיים לעלות לשילטון .
 
למעלה