מי רוצה שאני אקרע אותו ביאקי?

מי רוצה שאני אקרע אותו ביאקי?

משעמם לי
 
למעלה