מי רוצה לצלם את הולו של סופרבוס

מצב
הנושא נעול.
מי רוצה לצלם את הולו של סופרבוס

מי רוצה לצלם את הולו של סופרבוס
בשביל הפורום הוא נימצא עכשיו בסוף רחוב יהודה הנשיא ביבני ברק
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה